Návod na Submachine 4

Laboratoř

1. Najdi kladivo napravo od místa startu hry a rozbij závoru na dveřích. Vejdi na půdu.
2. Najdi štětku do komína, jdi zpátky na střechu a pročisti komín. Jdi zpět na půdu a zpod komína seber klíč. Na půdě jsou ještě: gumová hadička, plynová páčka, klíč a kuličky naftalínu v kapse pláště.
3. Otevři dveře pomocí klíče a vstup do laboratoře.
4. V horní části laboratoře klikni na zelené tlačítko počítače, teď budeš mluvit s Murtaughem. Opakovaně klikej na zelené tlačítko, dokud ti Murtaugh nevytiskne seznam lokací. Ten seber z tiskárny. V pravé části místnosti najdeš i zapalovač.
5. Jdi dolů, v mezipatře najdeš skleněnou konvici. Jdi dolů do hlavní místnosti laboratoře.
6. Jdi nalevo do koupelny a umísti konvici na skleněnou mřížku na zemi. Pomocí kladiva uraž uzávěr na potrubí (přímo nad konvicí)
7. Odejdi z koupelny do místnosti se žebříkem. Vezmi CD a jdi po žebříku nahoru. Vezmi zkumavku s kyselinou z držáku a jdi doprava. Ze stolu vezmi šroubovák.
8. Jdi na začátek na střechu, po žebříku nahoru. Dej se vlevo a na štítu střechy odšroubuj železné kolečko.
9. Vrať se do koupelny a použiij kolečko k potrubí. Otoč a konev se naplní vodou. Seber mýdlo z umyvadla.
10. Jdi k hořáku (na stole, kde byl šroubovák) a umísti na něj plnou konev s vodou. Přidej mýdlo, kyselinu, a naftalín v tomto pořadí. Propoj hadičkou hořák s plynovým potrubím. Na to připoj žlutou ovládací páčku. Páčku otoč do vodorovné pozice, stejně páčku na hořáku. Zapal hořák a počkej dokud se neuvaří kyselina. Tu si vezmi z hořáku.
11. Ze stolu seber prázdnou zkumavku, jdi zpět do koupelny a naplň ji vodou. (Bude se hodit v jiné části hry)
12. Jdi úplně vpravo ke dveřím. Ty odemkneš pomocí druhého klíče. Zazvoň na zvon. Použij vyrobenou kyselinu ke zničení ovládání mříží.
13. Do stroje před tebou vlož kombinaci 1-0-4 a stiskni tlačítko pod čísly....budeš přenesen do další lokace....

Starověká lokace

1. Najdi podstavec se čtyřmi vodorovnými spínači. Na nich jsou čtyři druhy znaků: "/" "|" "_" "" Poblíž jsou také čtyři malá okénka s podobnými symboly, které jsou kombinací těchto znaků. K otevření okýnka je potřeba ze znaků na spínačích sestavit obrázek na okýnku tak např. posunutí spínačů "|" a "_" otevře okýnko se znakem + atp. Tímto způsobem otevřete čtyři okýnka, kde najdte postupně kamenný klíč, zábranu, díly B a D a nůž.
2. Jdi o jednu místnost nahoru a použij kamenný klíč a zábranu. Spustí se nový žebřík. Než půjdeš nahoru, posuň všechny spínače do polohy dole. Jdi pořád nahoru dokud nenajdeš poslední otevřené okénko s dílem C. Postupuj úplně nahoru dokud nenajdeš díl A na visící na provaze. Pomocí nože ho odřež a jdi ho sebrat o několik místností dolů.
3. Jdi do místnosti se psem (pod spínači). Použij všechny díly do připravených otvorů ve zdi a nakonec otoč knoflíkem.
4. Jdi zpět k teleportu. Vedle něj se objevil nový žebřík. Jdi nahoru a seber žárovku. Jdi zpět k teleportu a zadej do něj kombinaci 5-2-9, budeš přenesen do další lokace....

Sklepení

1. Jdi o dvě místnosti doprava, kde najdeš nabíječ žárovek. Umísti žárovku na nabíječku a otoč pákou. Až bude nabitá, seber ji a jdi do levé dolní místnosti se zvláštním zařízením. Umísti do něj nabitou žárovku a otoč páčkou. Počkej, dokud všechny diody nezezelenají.
2. Jdi zpět k nabíječce, nabij ji a jdi do podobné místnosti, je to pravá dolní místnost. Udělej to stejné jako v první místnosti.
3. Jdi do prostřední dolní místnosti, kam se sbíhají kabely z okolních a otoč klikou. Tím spustíš laserový paprsek. Jdi o dvě místnosti nahoru a polož CD na sloupek, kudy prochází laserový paprsek.
4. Znovu nabij žárovku, jdi k teleportu a zadej kód 6-9-0, budeš přenesen do další lokace....

Smyčková past

1. Místnosti v této části jsou založeny na koordinačním systému podobně jako v Submachine 3, s tím rozdílem, že nemáš kompas k určení polohy. Souřadnice 0,0 má místnost s teleportem. Jdi vlevo do místnosti -1, 0 Nastav stroj, aby ukazoval 1,1 Stiskni knoflík na stroji a jdi do místnosti 1,1 a klikni na zelené tlačítko, které se tam objevilo.
2. Opakuj stejný postup se souřadnicemi 1,0 0,1 a -1,-1 nezapomeň stisknout zelené tlačítko k deaktivování zámku.
3. Nakonec jdi do místnosti (-1,1) a seber štít.
4. Jdi k teleportu a zadej souřadnice 5-2-9 a vrátíš se do sklepní místnosti.
5. Jdi do místnosti napravo od místnosti s CD. Umísti štít na podstavec. Až se laserem rozlomí, seber klíč k truhle.
6. Jdi zpět k teleportu a zadej 5-5-1....budeš přenesen do další lokace....

Cihlová místnost

1. Zastav vodu v trubkách. Na portálu zadej kód 4-6-2 a jdi do další lokace....

Maják

1. Jdi úplně doprava a najdi část potrubí se zamčeným zámkem. Pomocí 4 úderů kladivem ho rozbij. Vezmi si turbínu, jdi zpět k teleportu a zadej 8-0-0, budeš přenesen na loď.

Loď

1. V této místnosti je tma. Pomocí zapalovače najdi a zapal petrolejovou lampu, je zhruba v prostřední levé části místnosti.
2. Jdi doprava a použij šroubovák k odšroubování krytu. Přeřízni dráty pomocí nože.
3. Nový žebřík se objeví v místnosti úplně nalevo.
4. Jdi nahoru. Použij zapalovač k zapálení lampy. Jdi doprava a nahoru a znovu zapal lampu. Vlož turbínu do potrubí a přiklop železný poklop. Jdi dolů, stiskni spínač a mříž se zvedne. Jdi za ni.
5. Použij klíč k truhle k otevření truhly. Seber zlatou ruku a jdi zpět k teleportu, zadej 7-7-0 budeš přenesen do další lokace....

Hrobka

1.V této lokaci nejsou žádné místnosti, pouze tahle jediná. Když se podíváš blíž, uvidíš na zdi tři symboly - kruh, čtverec a trojúhelník. Zadej podle toho čísla 0-4-3 a postup do druhé části hrobky.
2. Použij vodu ve zkumavce k prasknutí svítící bubliny. Seber žezlo a jdi zpět k portálu, kde zadej 1-0-4, budeš přenesen zpět do starověké lokace.
3. Jdi nahoru a vlož nabitou žárovku do stojanu. Jdi vlevo a pomocí dalekohledu uvidíš na protější zdi pomocí čar vepsaný kód 4-5-2.
4. Jdi zpět k teleportu a zadej kód 4-5-2.

Zlatá socha

K dokončení Submachine 4 použij ruku a žezlo k dokončení sochy. Hotovo!
Na konci hry máte na výběr ze dvou možností, buďto hru okamžitě opustit šedými dveřmi nebo jít vpravo ke zvláštnímu podstavci. Do toho patří modré kuličky (secrets), které jste měli po dobu hry sbírat....takže pokud jich máte 21 vložte je do přístroje a užijte si bonusový materiál.

Celé


Zjednodušené

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Blog byl napaden!

Sub-Portál: Forum

Návod na Submachine 10

Archiv

Zobrazit více