Návod na Daymare Town 4


Tento návod neobsahuje peníze (spotted pebble) ani věci nepotřebné k dosažení cíle hry. Návod počítá s tím, že si každý najde své podle libosti.

Moře prachu
Běžte na pravou stranu pustiny a poté ke zřícenině. Vstupte do obloukového vstupu a sejděte po schodech dolů. Seberte ozubené kolo (cog wheel) a vraťte se zpět ven. Z pilíře na levé straně zříceniny seberte žárovkovou pojistku (bulb fuse). Vraťte se zpět na začátek pustiny a běžte pro změnu doleva.

Postupujte dál až k rozcestí, kde si vyberte cestu napravo. Jděte dál dokud nedorazíte k bráně od ní běžte napravo a přibližte si tmavé místo pod plošinou. Zde by jste měli najít další ozubené kolo. Teď se vraťte na rozcestí a vyberte si cestu nalevo.

Dům draka
Postupujte až k domu draka a vstupte do něj. Otočte se a seberte batoh (backpack), do nějž můžete ukládat věci, které se vám nevejdou do kapacitně omezeného inventáře. Otočte se zpět a jděte po schodech nahorů. Poté jednou po žebříku, z parapetu okna seberte kličku (crank) a jděte dál po žebříku nahorů.

Tady se otočte, z římsy místnosti seberte sirky, klikněte na kruh před vámi, do jehož mechanismu dejte ozubená kola (cog wheel). Pak odsuňte křešlo a do díry pod ním dejte kličku (crank), která otočí ozubenými koly a otevře bránu u rozcestí dole. Běžte k bráně.

Moře prachu II.
Vstupte do otevřené brány. Na zemi je zaklíněný zvon (bell), pomocí kladiva (hammer) ho povolte a seberte. Teď se vraťte ke zřícenině na druhé straně pustiny. Přibližte si pravou stranu zříceniny a na provaz zavěste zvon (bell). Do zvonu klepněte kladivem (hammer) a přijede pro vás výtah. Vstupte do výtahu a sjeďte dolů.

Chaluhová propast
Běžte po provazovém mostě až k pevině a odsud běžte doprava. Vstupte do domku uprostřed. Zde dejte žárovkovou pojistku (bulb fuse) a stiskněte páku. Teď běžte do domku, který stojí dole a je druhý zprava. Zde zatáhněte za lanko visící ze stropu a vejděte do otevřeného tunelu dolů, z toho seberte první pojistku (fuse). Nyní běžte do domku, který je první zleva nahoře. Seberte odsud skamenělý chleba (fossilized bread roll) a opusťte dům.

Teď běžte doprava a klikněte na temnou část napravo, za zřícenými domky. Je tu podivné stvoření naříkající "nemůžu... dosáhnout... na kámen...", dejte mu zkamenělý chleba (fossilized bread roll) a on vám dá něco na oplátku - řídící kolo (control wheel).

Pokračujte pětkrát doprava, skrz temný průchod. Zde je ropná pumpa, otevřete její dvířka a dejte do ní pojistku (fuse), pumpa začne pumpovat. Nyní se vraťte čtyřikrát doleva a vstupte do jediného domu který tady je. Běžte doprava a ke stroji přidělejte řídící kolo (control wheel). Otočte jim, běžte před dům a běžte po směru sypajícího se písku.

Mlhavý příkop
Běžte po směru trubek. Z rezu seberte ocelovou trubičku (steel pipe) a pokračujte směrem vpřed. Klikněte do prostředa pustiny za trubkami a seberte křišťálovou kouli (crystal ball) a vraťte se zpět k trubkám. Zde pokračujte až ke konci trubek, pak pokračujte dál doprava, což vás dovede na další pustinu. Běžte napravo, přibližte si lebku a z ní seberte minci (charon coin). Běžte zpět a tentokrát nalevo.

Úl mlhových lidí
Běžte do hlavního úlu do vstupu uprostřed. Vyjděte nahorů a k obrovskému klaksonu přidělejte ocelovou trubičku (steel pipe). Potom běžte opět před vchody a vstupte do vchodu napravo. Jděte třikrát nahorů až k uzkému vstupu, tam vejděte. Podívejte se do úst sochy a seberte druhou minci (charon coin).

Vraťte se před úl a běžte do úlu za hlavním úlem. Jeho vchod je zadělaný dřevem, rozbijte ho kladivem (hammer), vstupte a jděte po schodech nahorů. Seberte nůž z pravé strany místnosti a vraťte se na místo, kde jste přišli z chaluhové propasti.

Mlhavý příkop II.
Akorát, že teď běžte doleva a pak zase doleva. Běžte podél zničeného vedení elektřiny, poté si přibližte mrtvé monstrum napravo. Z úst mu seberte poslední minci (charon coin), z čela čakru (chakra) a podívejte se i na zadní část mrtvého těla, na kterou použijte nůž k vyříznutí pojistky (fuse).

Poté se vraťte, pokračujte podél zničeného vedení a přibližte si věc v mlze napravo. Je to další pumpa, tak do ní opět dejte pojistku (fuse). Poté se opět vraťte na cestu z propasti, akorát, že se teď do propasti vraťte.

Chaluhová propast II.
A to přesněji k uskupení domků, do dolního domku, druhého zleva. Zde dejte na stojan křišťálovou kouli (crystal ball) a poté na ní kliněte. Seberte ze země tarotovou kartu (tarot card) a pomocí křišťálové koule se vraťte zpět k uskupení domků.

Poté běžte do horního domku úplně napravo a do otvoru s velice zvláštním tvarem dejte čakru (chakra). Zrodí se chaluhové novorozeně, promluvte si s ním a pak seberte anténu (sea weed antennae), která z něho spadla a vraťte se do příkopu.

Mlhavý příkop III.
Zase běžte doleva, ale tentokrát doprava a třikrát doleva podél zdi. Tady dejte na stojan všechny mince (charon coin) a pak se vraťte o jedno doprava a odsud seberte třetí pojistku (fuse). Vraťte se o dva doprava a běžte podél koleje nalevo dokud nenarazíte na dveře. Ty odemkněte tarotovou kartou (tarot card) a vstupte.

Továrna na zpracovávání prachu
Běžte po skluzu dolů, pak doleva, kde se nachází další pumpa, dejte do ní pojistku (fuse) a vraťte se do úlu mlhových lidí.

Úl mlhových lidí II.
Vstupte do vchodu nalevo a vyjděte až na vrchol (konec) tunelu, do posledních dveří. Chlapíkovi dejte anténu (sea weed antennae) na rádio a on upustí z rukou poslední pojistku (fuse). Běžte před hlavní úl a běžte do úlu napravo od hlavního úlu, v dálce za elektrickými dráty. Odtud běžte k pumpě napravo rýsující se v mlze. Do pumpy dejte poslední pojistku (fuse).

Teď se vraťte před vchody do hlavního úlu a zamiřte do vchodu nalevo. Hned na začátku do dveří nahoře, tam otáčejte ventilem, dokud nezazní syčivý zvuk. Poté se vraťte před vchody a běžte do vchodu uprostřed, běžte nahorů a spusťte klakson. Teď se vraťte k poničenému vedení.

Konec na dohled
Jestli jste u poničeného vedení tak běžte ještě dál než k mrtvole. Běžte pořád kupředu dokud nenaradíte na "balvan" v písku. Je to lebka pískového obra. Otočte se a skrz oční dírky do kostry vejděte. Skrz tunel do krku a pak do břicha, tady snězte podivnou věc ležící na dně břicha (migdula).

Nyní se vraťte k úlu a běžte podél elektrického vedení až k chlapíkovi. Od něj kliněte na objekt rýsující se v dáli. Obrovský vstup. Vystoupejte pomocí tyčí nahorů. Les? Běžte podél cesty k nádhernému městu a oslovte muže řídícího kočár s koňmi. KONEC!

Komentáře

kiko 9 píše…
Byla to síla, ale dohrál jsem to bez návodu. Jenom škoda, že to je poslední díl.
Oqapo píše…
[1]: Přesně jsi odhadl mou novou anketní otázku, je to konec nebo ne? Nikde nápis "the end" jsem neviděl, Mateusz říká, že Daymare se bude rozvíjet do nekonečna. Přitom to opravdu vypadalo jako konec.
kiko 9 píše…
[2]: Jak by to ale mělo pokračovat? Dostali jsme se do města. Není to Daymare Town. Napadá mě buď, že se probudíme v nemocnici a události v DMT 3 a 4 se nám jenom zdály, a nebo zjistíme, že to byla past a obyvatelé tě někam zavřou, abys nemohl utéct pryč, takže s tou midgulou to bylo všechno jenom vymyšlené.
Oqapo píše…
[3]: Co když migdula způsobuje halucinace?
kiko 9 píše…
[4]: To bys nemohl vylézt po tom žebříku
Oqapo píše…
[5]: Mohl... to je jako když se ti zdá, že močíš a ráno máš pochcanou postel
Oqapo píše…
BTW nebylo by lepší diskutovat pod článek hry a ne návodu?   
Renny píše…
Tak napoprvé kupodivu jen s drobnou pomocí návodu (ne tohoto) - ale těch 47 kamínků jsem nastřádala vlastní silou
Oqapo píše…
[8]: Já rozprodal všechny věci a mám 286.Mimochodem nebylo by fakt lepší diskutovat tady: http://submachine.blog.cz/1309/daymare-town-4?

Populární příspěvky z tohoto blogu

Komunita

Blog byl napaden!

Kulturní vlivy #1: UVB-76

Archiv

Zobrazit více