Návod na Kde je rok 2014?

 1. Otevřete skříňku se znakem na schodišti a seberte malý klíček
 2. Klíčkem otveřte šedou skříňku se zámkem na levoboku
 3. Zatočte kličkou u gramofonu a seberte keramické kolco
 4. Kolcem otevřete zelený trezor nalevo a seberte rukojeť
 5. Z vrchu otevřené škříně nalevoboku seberte jednu pojistku
 6. Z dolní přihrádky pece napravo - druhou pojistku
 7. Napravo od trezoru jsou cihli, několik jich odeberte - třetí pojistka
 8. Tři pojistky naskládejte vedle čtvrté do skříňky na levoboku
 9. Připevněte pod pojistky rukojeť a stisknětě ji
 10. Z krabice napravo seberte klíč
 11. Klíč použijte na žlutou nádobu nalevo od sochy, seberte kouli
 12. Otevřete poličku pod sochou, seberte druhou kouli
 13. Poslední kouli seberte z modré nádoby nalevo od trezoru
 14. Všechno koule seřaďte do přístroje napravo, aby kontrolky svítily zeleně
 15. Spojte dráty a Šťastný nový rok

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Komunita

Blog byl napaden!

Kulturní vlivy #1: UVB-76

Archiv

Zobrazit více