Návod na Submachine 9


Zahrada
Běžte 4x doprava. Seberte páku, která je opřená o zeď vedle slona. Páku umístěte do oranžové věcičky nalevo a zatáhněte za ni. Běžte doleva a vstupte do dveří, pak pokračujte 3x doprava a seberte džbán. Běžte před vstup do červených místnosti a pak doleva k pramenu zelené karmické vody. Dejte džbán pod kohoutek a nalijte si do něj karmickou vodu.

Běžte doprava a opět do dveří. Poté 2x doprava a karmickou vodu nalijte do misky. Seberte ozubené kolečko. Běžte doleva a vstupte do otvoru. Zde taky vylijte karmickou vodu do misky a do ornamentů umístěte ozubené kolo. Vytvoří se vám páčka, tu stiskněte. Vyjděte ven, vylezte z budovy a běžte 5x doleva a vstupte do pyramidy.

Pyramida
Projděte chodbou. Běžte 2x doleva, klikněte na tyč a vytvoří se vám žebřík. Vylezte nahorů, běžte doprava a seberte mosazného skarabea, běžte zpět, po žebříku dolů a pak doprava. Skarabea dejte do pilíře s kruhem a seberte kousek kamenného klíče. Běžte opět doleva, nahoru a pak doleva.

Nalijte do misky karmickou vodu a aktivujte žebřík. Vylezte nahoru a jděte doleva. Seberte druhou část kamenného klíče a spojte ji s první. Klíč pak následně použijde do otvoru ve zdi, poklop se otevře. Seskočte dolů. Seberte šprušli a jděte doleva. Odcestujte do páté dimenze. Seberte další kamenný klíč a dejte ho do otvoru nalevo ve zdi. Běžte doleva, seberte misku a pokračujte dolů.

Běžte 2x doprava, odklopte pokličku, seberte kouli a nalijte do nádoby karmickou vodu. Vytvoří se vám karmické kolo, to vemte. Pokračujte doprava a seberte mosazný klíč. Vraťte se ke zničenému žebříku o patro výš a tam položte misku a do ní nalijte karmickou vodu. Po karmou vytvořeném žebříku jděte nahoru a pak 2x doprava. Pomocí mosazného klíče otevřete krabici a zní seberte první kachličku. Poté se vraťte zpět dolů k pokličce.

Od ní běžte doleva a po žebříku dolů. Potom běžte 3x doprava a odcestuje do sedmé dimenze, tam do hranatého pilíře nalijte karmickou vodu a pak se přesuňte do čtvrté dimenze, kde udělejte to samé. Poté použijte první dimenzi a zatáhněte za páku napravo od kladky. Pak jděte doprava a seberte druhou kachličku.

Vraťte se 5x doleva a vstupte dolů. Odtud jděte doprava a seberte kamennou desku. Poté se vraťte o patro výš a doleva, tam dejte kamennou desku, spustí se vám žebřík, vylezte po něm a zde seberte třetí kachličku. Pak slezte dolů a jděte doleva a ze škvíry seberte poslední kachličku, přesuňte se o patro níž.

Běžte 2x doleva a seberte páčku a přesuňte se do šesté dimenze. Zde umístěte do kruhu všechny kachličky a běžte doleva. Seberte páčku, běžte zpět doprava a pak dolů. Pak běžte doleva a seberte kamenné oko a pokračujte 4x doprava a pak po schodech několikrát dolů. Tady seberte misku a vraťte se nahoru a pak ještě o patro výš.

Za vikýřem
Od schodů 4x doprava k vikýři pagodové budovy a pak do něj vstupte. Na zakroucenou trubku umístěte misku a do ní nalijte karma vodu, vytvoří se vám most. Vylezte na druhé straně.

Běžte 3x doprava a pak po žebříku dolů a 3x doprava. Zde umístěte páčku, tu samozřejmě stiskněte. Vraťte se o patro výš, běžte doprava a po laně nahorů. Potom doleva a seberte druhé kamenné oko. Běžte o dvě patra níž a potom 2x doleva a po schodech několikrát dolů.

Hrobka
Běžte 5x doleva. Tunelem 2x dolů, 4x doleva a 2x nahoru a doprava. Otevřete láhev a nalijte do ní karmickou vodu, z toho pak seberte menší karmické kolo. Běžte doleva a dovnitř. Přibližte si rakev a dejte na její poklop první kamenné oko. Rakev se otevře, seberte Murtaughovo zlaté kolo.

Oddalte si rakev a běžte doprava. Slonovi do misky nalijte karmickou vodu, vytvoří se tím karma portál, ten použijte. Zde seberte z oranžové skříňky klíč. Vraťte se zpátky k východu z hrobky.

Odtud běžte doprava a do pravé části stroje umístěte Murtaughovo zlaté kolo a zatáhněte pravou pákou. Pokračujte 2x doprava a klíčem otevřete mříže. Běžte 3x doprava a vstupte dovnitř. Přibližte si druhou rakev, dejte na ní druhé kamenné oko a z rakve seberte Elizabethino zlaté kolo.

Oddalte si rakev a běžte doleva, zde umístěte mosaznou kouli, otevře se vám další karma portál, ten použijte. Běžte doprava a seberte lano. Vraťte se zpátky k východu z hrobky a cestou umístěte Elizabethino zlaté kolo tam, kam jste umístili i to Murtaughovo a pak zatáhněte za páku.

Vraťte se nahoru a běžte 3x doprava. Zde odcestujte do druhé dimenze, kde použijte velké karmické kolo a poté do páté, kde použijte menší kolo. Pokračujte do šesté dimenze a seberte mosazný ventil.

Šiva
Vraťte se do hrobky a pokračujte doleva. Sestupte po žebříku tunelem několikrát dolů. Běžte doleva a jděte do páté dimenze, odtamtud seberte mosaznou váhu. Běžte zpět doprava a použijte ventil na tyč nalevo, otevřou se vám dveře. Na háček zavěste lano a sešplhejte dolů a pak seskočte.

Jděte 4x doprava a jděte do třetí dimenze. Použijte karma portál. Jste v pohybovači ze Submachine 6, zatáhněte za páku na pravé straně řídícího stolku. Seberte všechny tři drahokamy vědění a vraťte se zpět karma portálem. Běžte doleva a přesuňte se do druhé dimenze. Zde umístěte do stolku drahokam a tak to udělejte i ve čtvrté a šesté dimenzi. Poté běžte doleva a seberte tlačítko, to nasaďte na stroj, kterým se portujete skrz dimenze a odcestujte do osmé dimenze. Běžte 9x doleva a klikněte na kolo. KONEC.

Komentáře

Indy píše…
Můžu se zeptat? Jak konkrétně se dá stisknout páka? Nebylo by lepší "zatáhněte za páku" ?
kiko 9 píše…
Jen taková drobnost: Brass je mosaz, ne měď :)
Indy píše…
[2]: Meď není mosaz? Celý můj život byl jedna velká lež!
Oqapo píše…
[2]: Původně to měla být bronz, jenže já si ji poslední dobou hrozně pletu s mědí
kiko 9 píše…
[3]: Už proto, že měď je chemický prvek (Cu) a mosaz slitina mědi a zinku[4]: Měď si zapamatuješ snadno - anglicky Copper
Oqapo píše…
[5]: Neboj chemií mám a Minecraft jsem hrál, takže vím jak se říká anglicky měď. Problém byl, že já si pod pojmem brass představil bronz a bronz jsem omylem zaměnil za měď prostě já a moje demence.
kiko 9 píše…
[6]: Tak tohle je fakt zvláštní, od té doby, co jsem hrál technic pack umím anglicky kovy, stroje a další blbosti, které si pamatuju
Oqapo píše…
[7]: Však odkud myslíš, že ty kovy mám já. Taky z Tekkitu

Populární příspěvky z tohoto blogu

Blog byl napaden!

Sub-Portál: Forum

Návod na Submachine 10

Archiv

Zobrazit více