Teorie Murnetu


Od: A1ex_CT99
Umístění: Kentovy vodopády

V 50. letech existoval jistý tajemný vědec jménem Murtaugh který experimentoval s Einsteinovými teoriemi, elektromagnetismem, částicovou fyzikou a podobnými věcmi. Společně s několika dalšími lidmi zformoval malou skupinu (on a dalších 11 lidí), kteří prozkoumávali různé dimenze.

Experimentovali poblíž Kentu, a Murtaugh se často procházel kolem majáku aby si vyčistil hlavu. Jednoho dne, když všichni ostatní prováděli výzkum, šel kempovat (Zatímco ostatní pracovali, on se šel projít. Jak fér.) a přespal poblíž Kentských vodopádů (Kdyby spal doslova pod nimi, nebylo by to tak pěkné). Takže, den poté utrpěl za podivných okolností nehodu a ztratil svou ruku. A asi po týdnu, zjistil, že má karmickou paži a že ji získal díky nějaké věci poblíž vodopádu. Takže on a jeho přátelé začali provádět výzkum a došli k závěru, že pod majákem a vodopádem něco je.


Tehdy si Murtaugh oblíbil kočku hlídače majáku, Einsteina. Jednoho dne, když lovila ryby poblíž Kentských vodopádů, spadla do trhliny. Zde strávila několik dní, během kterých získala podivné paranormální schopnosti, které použila k úniku z trhliny. Lidé zde kopali ale nic nenašli. Mur si myslel, že existuje nějaké spojení mezi ztracenými katakombami pod majákem a záhadnou věcí, kterou nalezli; "Zdroj Karmy" pokud chcete. Takže strávil všechen čas v majáku ve snaze najít katakomby (Má teorie je, že výkop v majáku byl vykopán když se Mur snažil najít katakomby a ne když se snažil uprchnout). Jednoho dne objevil, že jeho karmická paže mu dala schopnost otevírat portály. Objevil to jednoho rána když musel jít do koupelny, ale byl příliš unaven. Vzápětí se objevil v řečené koupelně. Nakreslil portál do katakomb, kde on a jeho tým nalezli nějaké divné stopy... něčeho, já nevím. Nalezli zdroj, který vyzařoval jakýsi neznámý zdroj energie kterou nazvali Karmická Energie nebo tak něco. Takže, zkoumáním Murovy karmické paže a jejího blízkého vztahu s karmickou energií dokázali vytvořit portál. Portál se skládal z nějakých strojů a pak do něj byla vložena karmická energie, ať už z Murovy paže nebo z jiného zdroje. Poté byl portál aktivován ale nebyl nalezen způsob jak v něm udržet dost energie pro udržení jeho stability po více než 45 minut.

Poté našli Drahokamy Vědění, které obsahovaly velké množství karmické energie. Umístili je tedy do portálu, zapnuli stroj; portál fungoval. Mezitím, jeden z vědců experimentoval s jedním z nalezených drahokamů a napsal zprávu o tom, že energie se pohybuje ve vzorcích a tyto vzorce byly vytvořeny aby pomocí jeho energie udržely v drahokamu informace. Zpráva byla rychle přehlédnuta. Proto se vědec rozhodl, že potřebují více lidí. Takže nějak sehnali asi 200 dalších vědců.

Používali portál, aby se teleportovali do některých podivných zón v Subprostoru, nazvaném Subnet. Tam v tomto rozsáhlém, černém prostoru, který v sobě překvapivě měl vzduch (čtěte dále pro vysvětlení), našli vznášející se struktury. Bylo tam mnoho struktur, všechny z různých časů; létající města opuštěná před dávnými věky, připomínající města ve starém Egyptě, Mexiku a Mezopotámii.

Byly tam obří, pomalu se vznášející pagody.

První věc kterou viděli, když prošli portálem, byla přesná replika katakomb. Potom uviděli rozsáhlou prázdnotu a pokračovali v dalším průzkumu. Též našli sklep pocházející od domu. Vypadal jako od Britského domu a byl používaný jako bombardovací kryt. Též v něm bylo mnoho baterií a generátor. Starověká sekce byl starý Egyptský chrám. Byl tak starý, že jeho většina se oddělila od hlavní struktury a nyní driftovala prostorem. Egypťané měli očividně krátký kontakt se Subnetem a stavěli chrámy. O pár měsíců a mnoho expedic později, začali studovat místa kde realita kolidovala se Subnetem. Nazvali je "Spoje". Nebyly to portály jako takové, ale byly odhalitelné díky energii která pronikala z jednoho konce na druhý. A Subnet byl náchylný k absorbování částí reality kolem spoje. Například, spoj v Katakombách měl jeden konec v Subnetu a druhý v Katakombách, tudíž konec umístěný v Subnetu kopíroval okolí spoje na druhém konci.

Tým se rozdělil na tři, aby mohl prozkoumávat Subnet a ustavil se v něm. První tým vyrazil do lodi (Ne do té v Sub 4) a prozkoumával Subnet. Nalezli Root, velký komplex vznášející se skrz síť, který dříve patřil k systému kanálů. Vědci se tam usadili a použili nalezené Drahokamy Vědění aby postavili teleport v Rootu. Poté, díky Murtaghovu výzkumu ohledně karmické energie provedeném na Zemi, vyvinuli portály a postavili jich mnoho na různých lokacích po celé Síti, jako starověká sekce. Poté zmizeli beze stopy. Předtím něž zmizeli, ohlásili, že polovina jejich členů se rozdělila do různých týmů které se toulaly Subnetem, zanechávajíc za sebou poznámky, zatímco druhá polovina vyrazila do lodi ve snaze prozkoumat podivné signály.

Nikdy se nevrátili.

Druhý tým (vedený samotným Murem) vyrazil do jiné lodi. Ale předtím něž Mur vyrazil, musel zařídit něco jiného. V Sub 2 jsme v kanálech našli malou místnost (pravděpodobně údržbářská oblast). Má teorie je, že Elizabeth byla malá dívka žijící v domě poblíž. Její rodiče jí nevěnovali pozornost, takže se občas skrze kanály proplížila do majáku.

Mur a Elizabeth se nikdy přímo nepotkali, ale komunikovali spolu pomocí dopisů zanechávaných v malé místnosti, označované na Submachine Wiki jako Lizin Pokoj. Elizabeth v jednom z dopisů řekla Murovi, že má ráda kočky, takže se rozhodl, když odcházel, že jí ho nechá v péči. Tým nalezl Root a portálovou síť a usadili se v budově která se vznášela v síti. Nazvali ji Laboratoř. Budova měla východoevropský styl z období Druhé světové války. Byla poškozena, ale pravděpodobně zmizela do Subnetu v průběhu bombardování. Kdo by si všiml, že zmizela? Tým zde vytvořil další portál a začal s výzkumem. Po několika letech se loď, kterou používali ke vstupu do Laboratoře uvolnila, a začala driftovat. Vědci byli izolováni, pokud by tedy nezačali skákat skrze síť ve snaze najít jinou loď. Rozdělili se do několika týmů, přičemž Mur vždy zůstával v Laboratoři s dvaceti lidmi.

Týmy náhodně skákaly, zanechávajíc poznámky a četly poznámky ve snaze zjistit, co se stalo s předchozím týmem. Používali rádiové spojení aby posílali data zpátky do laboratoře. Jednoho dne jeden z týmů náhodně skočil a skončil někde v síti. Tato lokace očividně nebyla zmíněna první expedicí, což bylo divné. Mysleli si, že lokace byla zapomenuta, což jen vyvolalo více otázek. Další teorie byla, že Subnet používal portály k vytvoření dalších portálů v jiných lokacích. Další rychle zahozená teorie. Pokračovali ve skákání a někdy je stejné koordináty lokace dostaly do jiné lokace. Mur v laboratoři s 20 vědci pokračoval ve výzkumu. Root byl rychle zapomenut a začal být prováděn kvantový výzkum. Jednoho dne měl Mur divný sen a rozhodl se ho prozkoumat. Jak se zdá, Subnet byl kvantová nervová síť (jako velký, neviditelný mozek) která dokázala manipulovat s variantou kvantové energie (ona takzvaná "Karmická Energie") a používat ji pro mnoho věcí. Poté objevili že nebyla jen místo v prostoru, měla tvar a tak.

Mur odhalil že s karmickou energií v Subnetu může být manipulováno. Začali s experimenty a odhalili, že pomocí Karmické Energie mohou vytvářet předměty. Tou dobou už všichni kromě Mura chtěli odejít. Věděli, že jestli je Subnet vědomý, tak pravděpodobně zabil týmy (nebo je hodil do prostoru,

se stejným výsledkem) jako způsob obrany (ne bezpečnostní systémy na konci Sub 5). Ale Mur chtěl zůstat. Chtěl zjistit víc. Chtěl ovládnout Subnet. Stát se jeho součástí.

Mezitím, tým na Zemi začal být čím dál mocnější díky financování korporacemi a vládou, které chtěly ze Subnetu vytěžit co nejvíce. tým na zemi také objevil Skladování a Manipulaci Karmické Energie a navíc, tým v Subnetu byl vyděšený. Kdyby tam zůstali, byli by zabiti, kdyby odešli, tým na Zemi by pro ně měl připraveno něco nepěkného.

Mur zešílel. Každý den prováděl na Subnetu šílené experimenty a už před dlouhou dobou ztratil kontrolu nad vší průzkumnou snahou.

Murův vyděšený tým odešel. Používal portály pro cestování sítí ve snaze najít cestu ven. Mur zůstal a po několika dnech bez radiokomunikace se tým Země rozhodl vyslat skupinu. Těsně předtím zaslal Mur svou poslední zprávu tvrdíc, že nalezl esenci Subnetu.

Zůstal. Náhle po celé Zemi začaly skrze spoje pronikat masivní kvantové výboje. Energie vytvořila ohromné výbuchy. Svět si myslel, že jde o zemětřesení. Jen pár lidí znalo pravdu. Předtím než mohly kvantové výboje zesílit a zničit svět, tým na Zemi zablokoval všechny spoje, používajíc Manipulace Karmické Energie aby vytvořil kolem spojů bezpečnostní stanice. Použili manipulaci karmické energie k uzamčení spojů... nebo si to alespoň mysleli. Aby vytvořili tak rozsáhlý bezpečnostní systém, museli použít mnoho Drahokamů Vědění které nalezli. Věděli, že se nemohou vrátit zpět do Subnetu, protože množství Drahokamů které jim zbylo bylo směšně malé.

Pravda je, že většina spojů je blokována, ale některé z nich, neodhalené, zůstaly. Poté co tým na Zemi postavil bezpečnostní systémy, zachytili signály od Mura. Mysleli si, že to skončilo, že kvantové výboje byly zajištěny, ale nechali bezpečnostní systémy aktivní, jen pro jistotu. V roce 1975 (tým byl díky financování stále aktivní) se rozhodli pohřbít maják. Díky tomu dosáhl maják hlubin spoje a byl tedy transportován do sítě (společně s hromadou hlíny a kamení, což způsobilo velké škody). Další věc která byla přenesena byly kanály a malá dívka, Elizabeth, v nich byla uvězněna aniž to věděla. Vlezla do kanálů, jako vždycky, do Lizina Pokoje, kde našla dopis a kočku Einsteina. Ale když se pokusila dostat ven... uviděla prázdnotu sítě. Byla uvězněna. Toulala se celé týdny kanály, přežívající jen díky pár kapkám vody na podlaze. Když se dostala z kanálů pokusila se dostat z majáku... a skončila ve smyčce.

Když Mur odhalil přítomnost majáku v Subnetu, vynořily se mu vzpomínky. Obsadil maják, a jeho osobnost v něm začala žít. Jeho vzpomínky na maják byly tak silné, že si dokázal představit sebe sama jako chodí úzkými chodbami, až jednoho dne začaly být příliš silné a část Murovy osobnosti se promítly do jakési "Duševní bytosti" (jako verze Mura z masa a kostí ale utvořená z karmické energie) která se pohybovala po chodbách, znovutvořící vzpomínky. Ale i přesto byl stále vědomý a znal datum: rok 2006. Mur strávil v pohřbeném majáku společně s karmickým Murem spoustu času. Vážně. Jeho poznámky tam jsou všude.

Mur byl nyní spojen se Subnetem a používal všechny aktivní spoje aby rekrutoval lidi ze Země. Čekající, doufající, že jednoho dne jeden z jeho žáků dokáže proniknout do bezpečnostních systémů... a zničit je jednou provždy, takže MurNet (Murtaugh + Subnet) budou moci expandovat a ovládnout Zemi.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Blog byl napaden!

Sub-Portál: Forum

Návod na Submachine 10

Archiv

Zobrazit více