Submachine 10: Nezodpovězené otázky


Je to nějaká doba, co Mateusz na facebooku zveřejnil příspěvek, kde se ptal na to, co za otázky by měly být vyřešeny v Submachine 10. Reakce lidí se podle Mateusze přiřítila jako lavina. Shromáždil je do jednoho seznamu, ale píše, že je mu předem jasné, že nemůže na všech 112 otázek odpovědět a tak si ty zbylé nechá do dalších Submachinů anebo napíše knihu o Submachine (i když soudím, že tohle byl vtip). Přeložil jsem celý seznam. Akorát musím upozornit ty, které třeba ještě celou sérií nedohráli, že tento seznam obsahuje spoilery, především ze Submachine 9 a taky musím upozornit na to, že některé otázky ani nejsou správně anglicky napsané, takže překlad nebude nejlepší.


 1. V Submachine 9 hráč viděl hroby Murtaugha i Liz. Jsou opravdu mrtví?
 2. Je hráč mrtev a je Submachine nějaká forma očistce?
 3. Co je Submachine jako takové?
 4. Kdo jsou Mur a Liz?
 5. Kdo jsou ti ostatní, kteří prozkoumávali to bludiště místností v síti před námi?
 6. Byl to vše jen sen, nějaké úžasné místo v lidské mysli nebo je to příběh někoho, kdo se dostal na místo, kam by jsme se chtěli všichni dostat, kde se dá cestovat pomocí strojů a teleportů?
 7. Co se nalézá tak důležitého v páté vrstvě?
 8. Proč jsme nikdy neviděli hlavní postavu (myšleno hráče)?
 9. Ukažte toho trochu víc z plánu
 10. Jak lidé objevili Subnet a vrstvy?
 11. Proč Murtaugh (a Liz?) byl vybrán?
 12. Jaký byl záměr Shivy?
 13. Proč struktura začala převládat po smrti Mura a Liz?
 14. Měla hráčova cesta nějaký účel nebo záměr?
 15. Jak to vše pro hráče začalo?
 16. Odkud on pochází?
 17. Kdo je hráč?
 18. V jakém časovém období on žije, když se to porovná s dobou kdy Mur a Liz byli naživu?
 19. Pokud je do série zakomponováno cestování časem, tak jakým způsobem?
 20. Proč karmické portály ničí Subnet?
 21. Jaké důsledky to má pro Submachine a pro hráče?
 22. Bližší vysvětlení časové vrstvy
 23. Jak jsou Thoth a Shiva spojeni?
 24. Kde je Einstein?
 25. Je jasné, i když hráč nemůže komunikovat s Murem, Liz ani Einsteinem přímým způsobem, tak na sebe můžou působit přímo v určitém okamžiku - jak můžou tak učinit, když se žádní lidé v síti nemůžou setkat navzájem?
 26. Kde je slunéčková_králíkholka_17?
 27. Jak velká tu je návaznost s Covert Frontem?
 28. Odpovědi o povaze Submachine (Poloha, nekonečnost, růst)?
 29. Kde jsou mrtvoly lidí, kteří žili v Submachine?
 30. Je možné, že hráč byl každým v jejich minulosti (patrně myšleno v minulosti Liz a Mura)?
 31. Kdo zasypal maják a proč?
 32. Staly se hlavní události příběhu před staletími nebo se na nich hráč podílel?
 33. Uvidíme vůbec někdy nějaký skutečný lidský charakter?
 34. Co se stalo těm ostatním, neznámým a nepojmenovaným lidem, kteří nechávali zápisky napříč Submachinem?
 35. Kam všichni šli?
 36. Nebo byli opravdu tady?
 37. Proč Mur a Liz zemřeli?
 38. Jak jsme mohli mluvit s Murtaughem, nedlouho před jeho smrtí?
 39. Proč jsme v Submachine nikoho nepotkali?
 40. Vysvětlete vazby mezi různými částmi, když cestujeme v čase/vesmíru/dimenzích?
 41. Jestli se vše odehrává ve chronologickém pořadí?
 42. Jak se Mur a Liz z nepřátelské situace do tak nádherné zápletky v Sub9?
 43. Sub6, kde musíme dostat do systému, vytvořil tohle místo člověk?
 44. Já bych chtěl vědět, kdo a proč vytvořil drahokamy moudrosti a co ve skutečnosti jsou?
 45. Jsme sami?
 46. Proč jsme?
 47. Kdo byli Elizabeth a Mur a jak se setkali a jak mohli společně na něčem pracovat?
 48. Dá se tato hra ukončit?
 49. Nebo může forma za kterou hrajeme někdy odejít ze submachine?
 50. Kdo to všechno ovládá po Murově smrti?
 51. Můžeme vidět/znát Murův obličej?
 52. Nebo alespoň jeho paži?
 53. Einstein, jak je schopen sebe přenést přes portály a tak a kde nakonec skončil?
 54. Vše co se stalo v subnetu je realita nebo stroj nechal lidi žít ve virtuální realitě, protože na Zemi nebo v realitě se stal kolaps, apokalypsa?
 55. Jak moc důležité je světlo?
 56. Víc věcí o tom co se stane, když vytvoříte portál v portálu
 57. Nějaké věci o historií submachine, nebo alespoň o historií, která souvisí s člověkem, dozvědět se víc o tom, jak lidé našli subnet (někdo ji vytvořil a ostatní ji potom objevili?).
 58. To prostě na něj lidé narazili a přidali vlastní výtvory? Jak se to stalo?
 59. Je něco venku, za Submachinem?
 60. Jak Submachine 1 souvisí se zbytkem příběhu série, protože jde o dost krátký díl.
 61. Chtěl bych konečně vědět na co jsou zvony!
 62. Kde je Kent? V Submachine lokaci nebo na Zemi?
 63. Jak je spojena Země se Submachinem? Počítač překonal lidskou inteligenci?
 64. Jaká je spojitost mezi Kentským vodopádem a karmou?
 65. Jaká je hrubá časová osa v událostech v celé sérií?
 66. Jak do sebe místa, která jsme navštívili v průběhu série, zapadají a jak jsou spojeny? Například ve kterých vrstvách jsme byli mezi Sub1 a Sub6? Dostali jsme se z vnější hrany do jádra ke konci Sub1?
 67. Kdo je Shiva/počítač? Jsou jedno a to samé?
 68. Kde se nalézá smyčka, když vezmeme v potaz vrstvy?
 69. Operují obranné systémy a subboti ve všech vrstvách reality?
 70. Má plán nějakou souvislost s kubickým tvarem každé místnosti?
 71. Jsou lidé, kteří psali zápisky v posledních Submachinech členové bývalého průzkumního týmu, zabývajícího se sklepy (the basement)?
 72. Jak se dostal do Subesmíru a sklepů ze Submachine 1?
 73. Měli Sub1 až Sub4 nějaký zvláštní smysl, kromě úniku z pasti?
 74. Pokud subboti existují v subesmíru. Ukažte je a napište o nich něco alespoň v jedné poznámce.
 75. Jakou spojitost mají Sub0, SubFLF, SubFLF Redux a Sub32 s hlavní sérií?
 76. Kdo jsou protagonisté vedlejších her? A jejich cíle?
 77. Co znamená ten symbol, který vidíme v menu každého Submachine?
 78. Jak může mít Kent tok karmické vody?
 79. Kde se nachází?
 80. Jaktože se podnikali exkurze v majáku, jižní zahradě a v zimním paláci?
 81. Existuje vůbec "náš realný svět" ve světě hry Submachine?
 82. Cestovali jsme časem v Sub2 nebo snad i někde jinde?
 83. Jak podstatný je čas v Submachine?
 84. Kolik lidských organizací tam je?
 85. Co je společnost? (Poznámka ze Sub4)
 86. Co organizace nařídila vědci, který toto místo nazýval "ponořený stroj", pro práci se Submachinem?
 87. Co je čtvrtá dynastie?
 88. Co se stalo s "Templem/Murtaughem/Shiviním kultem"? (Sub9)
 89. Co se stalo s pracovníky laboratoře? A jak tu skončili?
 90. Z jaké organizace jsou lidi ze Sub8?
 91. Kdo jsou lidi ze zápisků ze Sub9?
 92. Je zde nějaký bůh? Aka Shiva nebo je vše jen technologie? Aka počítač (nebo něco takového...)
 93. Vysvětlení toho, co se stalo v intru Sub2 a v outru Sub2.
 94. Pokud my (jakožto hráč) máme jednodimenzionální mysl (tajná poznámka ze Sub9), tak proč nemůžeme potkta žádné lidi? Co je za problém?
 95. Dřív jste mluvil o tvůrci prvního Submachine a jak se jeho stroj stal pomateným. Rád bych věděl, jak na to reagoval a jak se cítil. Vypadá jako důležitá, avšak málo zastoupená postava.
 96. Co se stalo s Henrym O'Toolem, když "Murtaughovo" náboženství začalo získávat na síle. Upadl v zapomnění nebo jeho práce byla nadále široce uznávaná.
 97. Jak mohli lidé v Subnetu vidět svou historií, které éry uctívaly a které odsuzovali? Tak bychom se mohli dostat k sub-éře.
 98. Přiznal jste, že Murtaugh je příjmení? Jaké je tedy jeho křestní jméno?
 99. Jsme sami v Submachine? Je tam něco číhající ve stínu? Nebo jsme prostě jenom průzkůmník procházející sítí?
 100. Bude někdy třetí vrstva opravena a postavena znova?
 101. V tajné místnosti Sub9 bylo zmíněno, že Murtaugh od Shivy znal svou budoucnost, což ho do smrti učinilo šťastným. Možná, že to je to, co viděl? Možná my, jakožto hráči, budeme mít své ruce (kurzory) na tomto druhu zakončení.
 102. Kdo uvedl Subnet do provozu? (Jestli to může být vyřčeno)
 103. Proč není uvnitř Submachine žádný život?
 104. Co bylo potřeba pro omezený výskyt zbraní v Submachine? (Mám pocit, že jsem tam někde viděl kulomet, ale nejsem si jistý.)
 105. Jaký je účel kulturních božstev v Submachine?
 106. Co se stalo s poznámkami, které jsme nahromadili po cestě, s vyjímkou poznámek ze Sub5?
 107. Kdo dal zlaté pečetě na hroby Murtaugha a Liz?
 108. Jaký je význam čtyř symbolů, které jsme viděli v Sub2? (Runy) Nikdy jsme je ve hře nepoužili.
 109. Kde Murtaugh získal plány teleportu v majáku?
 110. Kdo byl ten muž, který byl krajně zmiňován v Sub7? A proč odešel, měl stejnou moc jako Murtaugh?
 111. Proč se Murtaugh teleportoval do smyčky? Co jej donutilo vstoupit do smyčky a ne na vnější hranu nebo na kraj smyčky?
 112. Co je za tou kovovou deskou v Sub4 (na střechách)?

Komentáře

Pav píše…
Odpověď je jednoduchá - 42!
Oqapo píše…
[1]: Myslíš: Jak se Mur a Liz z nepřátelské situace do tak nádherné zápletky v Sub9? Ale to je otázka, ne odpověď :/Jinak se musím pochlubit, otázky 37-39 jsou moje, Mateusz to dobře očísloval, mám otázku No. 37 MUHAHAHHAHHAHAA
Premysl píše…
[2]: Myslím, že má na mysli spíš tohle: https://cs.wikipedia.org/wiki/42_%28odpov%C4%9B%C4%8F%29Jinak zrovna otázka "81. Existuje vůbec "náš realný svět" ve světě hry Submachine?" je docela zajímavá. Nepamatuji, že by někde bylo zmíněno, že se Submachine odehrává v našem světě (možná se pletu), a Mateusz by na nás docela vyzrál, protože do teď skoro všichni počítali, že Submachine je v (alternativní) realitě.
Oqapo píše…
[3]: Vím co myslel, Stopaře jsem viděl, jen jsem ho chtěl trochu uklidnit s těmi referencemi Co se týče toho propojení s reálným světem. Mělo by zde existovat, jak by se zde jinak dostali věci jako území Kent, jižní zahrada ze Sub7, která se občas přirovnává k Versailles, ruské rádio UVB-76, Nazca a další věci. Pokud Submachine není s realným světem propojeno fyzicky, tak určitě je alespoň mentálně (ne, lepší výraz mě nenapadl, bohužel).
Premysl píše…
[4]: Výskyt objektů z našeho světa v Submachine může být z příběhového hlediska čistě náhoda (samozřejmě náhoda podmíněná tím, že tam ony objekty Mateusz přidal).
Jako když máme fantasy světy a skoro ve všech se nachází Slunce, Měsíc, stromy, tráva atd., přitom ale spolu jednotlivé světy vůbec nesouvisí a nijak se netýkají reality. V případě Submachine by se pouze jednalo o konkrétnější místa a věci.P.S. Pokud teda tohle není to, co jsi měl na mysli s mentálním propojením
Oqapo píše…
[5]: Mentálním propojením jsem myslel například to, že Submachine může být místo, který vychází z lidské mysli a představivosti, proto všechny ty architektonické stavby apod, a přesně tak by se do Submachine mohli dostat i místa z realného světa.
Indy píše…
Nevím co tu zas fantazírujete všichni přece vědí že submachine je realita vytvořená Totemovým přístrojem na zhmotňování myšlenek. Což vysvětluje úplně všechno
Premysl píše…
[7]: Alespoň podle Submachine Wiki Skutnik vyvrátil propojení Covert Frontu se Submachine s tím, že věci ze Submachine tam jsou jen easter eggy. Původní zdroj se mi ale dohledat nepodařilo.
Oqapo píše…
[8]: I tak by byl Covert Front super spin-off
Krause píše…
Zdravím. Hodně se zajímám o Submachine, akorát mě zarazila jedna věc... už jak vidím, nelze najít to "currenty work", proto by mě zajímalo a prosím majitele blogu o odpověď - kde jste našli ty % submachine když nejde stránka "currently work"?
Matrix píše…
Moje otázky by byly: 1. Co je submachine (jak vznikl nebo kdo ho vytvořil)   2. Proč ve hře nevidíme jiné průzkumníky  3. Proč karmaportály ničí prostředí submachine  4. Proč je do prčic v submachine 10 na konci ten maják zasypaný  5. Dá se submachine přirovnat k něčemu jako byl například marrix (alternativní svět pro lidi)  6. Proč to šlo se submachine z kopce když mur a liz umřeliJinak těch otázek mám víc, vím že jsou některé i v seznamu tohoto článku. Jinak Mateusz by mohl napsat nějakou knihu. A ta by se potom mohla zfilmovat. Mohlo by to být zajímavé
Oqapo píše…
[12]: Maják byl zasypaný už i původně v Submachine 2, mám ale pocit, že jen z poloviny.

Populární příspěvky z tohoto blogu

Komunita

Blog byl napaden!

Kulturní vlivy #1: UVB-76

Archiv

Zobrazit více