Teorie archy


Od: Into the Void

Subnet je středem všeho stvoření, křížící se s a prolínající do každé známé a neznámé dimenze, vesmíru, časové linie a více. Subnet možná existoval už dříve díky jiné rase z jiného světa jako bezpečné místo. Protože každý vesmír a existence funguje jako život, můžeme jen čekat, že, jako všechno ostatní, může nakonec zemřít. Subnet byl vytvořen jako způsob, jak se dostat z jedné reality do druhé, aby šlo uniknout kolapsu vesmírů. Naneštěstí, se tento nápad ukázal být nebezpečným pro stavební prvky kauzality a byl uzavřen a pohřben, aby se už nikdy neobjevil. Tedy až do doby, kdy jsme my, lidé zkusili udělat něco podobného a ať už díky nějaké komplikované chybě nebo díky nějaké náhodě našli subnet. Když byl nalezen, mysleli si lidé, proč ho neprozkoumat a nevzít za vlastní? Vzít nalezené věci a reverzním inženýrstvím zpracovat tak, aby je bylo možné používat lidmi. Tohle způsobilo problémy, lidmi zatím neviděné, protože submachine začalo zase prolínat do všech časových linií a vesmírů. Když byla odhalena přítomnost života, byly aktivovány obrany, které způsobily, že všichni průzkumníci zmizeli, buď přesunutím do kapsy neexistence, smyčky nebo prostým vymazáním z času. Subnet měl schopnost upravovat samotný čas, aby se mohl opravovat a uvěznit každého, kdo by se pokusil o - můžu jen hádat - proniknout do jiného vesmíru, centrálního ovládání nebo základu samotného subnetu. Ale tohle všechno se stále nedotýká existence drahokamů vědění, subbotů, Mura a dalšího. Vše to vysvětlím zvlášť.


Drahokamy vědění jsou skladovací zařízení schopná uskladnit neurčené a možná nekonečné množství dat, stejně ta to, co chápu jako formu energie. Je možné, že tyto drahokamy jsou vytvořené z většího drahokamu, který může být v základu subnetu. Tyto drahokamy mohou být produktem formování elektronů v pevném stavu, umožňující uskladnit zároveň data na úrovni kvantového počítače a energii, která se může rovnat síle 100 sluncí. Téměř jako nukleární baterie ale mnohem stabilnější a užitečnější. Také mohou být vytvořené ze zbytků zkolabovaných vesmírů. Všechna ta energie, která mohla být ve zkolabovaném vesmíru a rafinována do drahokamu musí být neuvěřitelně mocná a možná, že se takhle subnet sám udržuje, aniž by zkolaboval, což někteří z vás můžou považovat za něco špatného, že je to jako recyklace. Použití zbytků mrtvého vesmíru jako formu dat a energie. To by mohlo být téměř nekonečné skladiště energie a dat na dosah ruky. Ale mohou být též použitelné jako forma opravného zařízení, které je schopné opravovat a dokonce měnit formu každého místa subnetu. Možnosti použití drahokamů vědění jsou v tuhle chvíli neomezené. Ale jak už bylo řečeno, může tu být jádro, ze kterého jsou drahokamy získávány, které je pravděpodobně základem subnetu, a kdyby bylo zničeno, nejspíš by to zkolabovalo celý subnet. Tohle by mohl být dobrý nápad, pokud subnet prolíná do jiných vesmírů, ale může se to také ukázat jako velice špatný nápad, jak bude vysvětleno později.

Subboti jsou systémy opravy, je možné, že mohli být vytvořeni lidmi, nebo původními stvořiteli subnetu, nebo OBOJÍMI! Ale jak? Vlastně jednoduše, když o tom přemýšlíte, subnet byl pravděpodobně vytvořen předtím, než ho lidé objevili. I když si ho lidé upravili k obrazu svému, neboli že mohli vytvořit nějaký druh robotů schopných průzkumu subnetu, ale mohou to být také původní subboti vytvoření k tomu, aby udržovali subnet a továrnu. Je možné, že průzkumníci našli řečenou továrnu a skeče byly jen popisem rozvoje starých subbotů před produkcí nových když se továrna stala aktivní, nebo to může být lidský design nebo design updatované přítomnosti hnízdo-mozkové AI ovládající subnet. Je také možné, že subboti vyrobení lidmi byli zajati a přeprogramování,

aby se stali dělníky v subnetu. Cokoli z toho je možné ale co víme je, že jestli je v subnetu mechanická přítomnost, byla tam pravděpodobně předtím, než o ní lidé věděli. Je také možná existence AI pro tyto subboty, stejně jako síťový bezpečnostní systém a mnohem více.

A pak tu máme Mura, který a to můžeme s jistotou potvrdit, jde po jediné věci a to je dostat se na dno toho, co může subnet skrývat, ať už je to základ sítě, nebo ovládání. Nejsme si jistí, jestli je reziduální AI vyrobená buď skutečným Murem, nebo organizací, o které jsme již vágně slyšeli. Víme, že v jednu chvíli Mur existoval, protože se ví, že u sebe měl stránky popisující jeho pobyt v Kentu a jeho karmickou paži, tudíž nemůžeme říct, že nikdy neexistoval jako člověk. Ale jak bylo řečeno, nemůžeme si být jistí, že to byl člověk z našeho vesmíru. Je možné, že organizace měla nějaký druh znalostí o tom, že subnet interaguje s jinými vesmíry a je možné, že ona organizace byla založena i v jiných vesmírech s použitím subnetu jako způsobu vzájemné komunikace. Mur může být klíčem používaným k průniku hlouběji do subnetu, ale mohlo by to znamenat, že se buď stalo něco, díky čemu se Mur vymkl kontrole a je rozhodnut zničit subnet, nebo se možná snaží jen splnit své úkoly, které mu byly dány organizací. Nejsme si příliš jistí jeho motivy, ale víme, že nejsou dobré.

Nyní se dostáváme ke konstrukci subnetu. Tohle už je konečně zajímavé. Subnet existuje jako hybrid hyper-reality prolínající do reality. To znamená, že věci, které mohou existovat nemusí existovat tak, jak je vidíme. Že některé náhodné lokace subnetu možná neexistují jako lokace, ale byly vytvořeny tak, jak je vidíme. To může být vedlejší efekt drahokamů vědění, protože mohou uskladnit ohromné množství dat, což znamená, že mohou uložit a znovu vytvořit oblasti jen se silou, kterou subnet má. Může to být také fragment toho, co zůstalo jako vzpomínka na místo ve vesmíru, který byl zničen a drahokam vědění ho nyní pouze emuluje. Ale bez ohledu na to jak reálně lokace vypadají, jsou jen takové, jaké je vidíme. To znamená, že některé lokace jsou jen naaranžované a nemají už s ničím žádné skutečné spojení. To může být dokázáno a nejlepšími příklady jsou lokace 103 a 673 ze SNEE. To vše znamená, že subnet může emulovat a měnit věci, které mohou být skutečné, stejně jako počítač může zobrazovat a měnit obrázek. Můžete si myslet, že je to v protikladu s tím, jak subnet prolíná do všech vesmírů, ale to není pravda. Některé části jsou emulované, aby vypadaly reálně, jiné jsou skutečně reálné a zobrazují reziduální záznam toho, jak byly kdysi částí jiných vesmírů a stále jsou.

Na závěr se dostáváme k tomu, jestli by měl být subnet zničen, nebo bychom ho měli nechat existovat. Odpověď je; nechat ho existovat, ale radši ho vypnout, než ho nechat aktivní. Pokud původní tvůrci (tedy, pokud vůbec existovali), že je to špatné a vypnuli ho, měli k tomu dobrý důvod. Ohledně toho, jestli ho vypnout, jestli mu dovolíme být aktivní, obalí celé vesmíry a bude dál expandovat, jak bude dále prolínat do času a prostoru. Když ho zničíme, může to být ještě horší, a jsem si jistý, že kdyby původní tvůrci existovali, věděli by také, že je to špatný nápad. Je to proto, že subnet je středobodem všeho, táhnoucí se všemi směry, subnet stojící v přesném středu. To znamená, že subnet je základem samotné existence a jeho zničením riskujeme ZNIČENÍ CELÉ EXISTENCE společně s ním.

Nejhorší případ je, že pokud nejde vypnout, protože jeho fungování přesáhlo jakékoli možnosti kontroly, zničení subnetu je v očích lidí (nebo alespoň Mura) jediná očividná cesta jak zabránit jeho invazi do dalších vesmírů.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Komunita

Blog byl napaden!

Kulturní vlivy #1: UVB-76

Archiv

Zobrazit více