Teorie karmy


Od: Pyro Dude
Umístění: Koridor strojovny

Subnet existuje v paralelní dimenzi, která se jemně liší od naší. Zákony času a prostoru tam nefungují naprosto stejně, a to ještě navíc za předpokladu, že dimenze subnetu vůbec podléhají nějakým zákonům času a prostoru. Submachiny visí v prázdnotě a stejně je tam gravitace a dýchatelný vzduch. Objekty tam mohou instantně zestárnout. Prostor se tam může zakřivovat podivnými způsoby. Myslím, že základním principem za tím vším je idea karmické energie.

Karmická energie je v základě dimenze, ve které existuje subnet. Říkat jí energie je lehce zavádějící, protože je to ve skutečnosti něco jiného, co i když je to má podobnou funkci a použití jako energie v našem vesmíru, je ve skutečnosti více exotické. Dimenze subnetu je zdrojem karmické energie; je nalézána v nekonečné prázdnotě a umožňuje jinak nemožnou manipulaci časoprostoru a zároveň dodává obrovská množství energie. Karmická energie zdá se nalézá svou cestu do jiných realit, proud energie vytváří spojení mezi dvěma dimenzemi a umožňuje cestovat mezi nimi. Pokud je proud dost koncentrovaný, může dokonce protáhnout skrz celé budovy přímo do dimenze subnetu.

Karmická energie, jak se zdá, má jisté spojení s živými tvory. Mur vešel v kontakt s neobvykle vysokou koncentrací karmy na Zemi při nehodě, během které ztratil svou paži. Změnilo ho to a dalo mu to schopnost manipulovat karmou dle jeho vůle. Je celkem možné, že jeho paže byla transformována na čistou karmickou energii, která si udržela spojení s Murem. Zdá se také možné, že podobně, v subnetu, když lidé zemřou, jsou dezintegrováni na čistou karmickou energii; podpořeno nedostatkem mrtvých těl u poznámek, které očividně popisovaly poslední slova některých průzkumníků. Může to být také důvod pro amnézii u lidí, způsobenou narušením elektrických impulzů v mozku díky okolní karmické energii.

Dle mého názoru je mechanismem za všemi podivnostmi subnetu rezonanční efekt, který v sobě karma cítí. Například, když jsou aktivovány dva portály; první zařízení energizuje specifické charakteristiky karmické energie, které určují jeho prostorové koordináty. To způsobí, že energie zařízení a energie koordinátů na příjmovém konci začnou rezonovat. Portál na druhém konci pak aktivuje a energizuje karmickou energii na svém konci, umožňujíc tak proud karmické energie a transport předmětů a lidí.

Drahokamy vědění jsou umělé konstrukty, které fungují jako koncentrované zdroje karmické energie. Přirozená karmická energie v prázdnotě není zhuštěna natolik, aby dodávala hodně energie a proto, pro využití jejího potenciálu, byly vytvořeny drahokamy vědění vzniklé tak, že velké množství karmy bylo shromážděno do uzavřené, více organizované a kontrolované formy. Možná, že subnet byl vytvořen, aby sklízel tuto unikátní formu energie, i když důvodem si nejsem jistý. Chci tuto teorii otestovat, jsem si jistý, že jsou způsoby, jak s touto energií experimentovat v prázdnotě. Mám plány zařízení, všechny ty nápady v mé hlavě, ale když se je pokusím konstruovat, mam pocit jako bych… pomalu vše zapomínal. Zbyly mi jen skeče a vágní myšlenky, aniž bych měl jakoukoli představu, k čemu to všechno je. Myslím, že tyhle nápady jsou můj konec. Jsem tak posedlý testováním, že nakonec… nejspíš zapomenu jíst nebo spát. Nemyslím, že se odsud dostanu.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Blog byl napaden!

Návod na Submachine 10

Sub-Portál: Forum

Archiv

Zobrazit více