Teorie Murtaughovy dílny


Od: Prupp
Umístění: Hyperkrychle

Lidé, kteří se snaží následovat Mura se jen dostanou do problémů, nebo nepostoupí nijak dál ("...těm, kteří mě následovali: omlouvám se a..."). Skupina cestovatelů, poté co našla kentský maják, s žárovkou chráněnou železem namísto skla, se pokusila najít cestu dovnitř tím, že nechali kolem majáku pobíhat černou kočku. Kočka zmizela. Nevrátila se ani po několika měsících. Ale pak, 13. prosince 2006, se kočka k cestovatelům vrátila a oni našli cestu dovnitř. Ale když už se dostali dovnitř, lidé žijící v okolí už maják pohřbili (i přes stížnosti cestovatelů) a Mur nebyl k nalezení. Cestovatelé se pokusili sledovat Mura na jeho cestě: skončili ve smyčce (jako hráč) a téměř zešíleli při neúspěšných pokusech o únik, neschopní se dostat přes jednotlivé skládačky.

Pak je našel Mur, skryl je, a použil je, aby pro něj prozkoumávali síť submachine, poté co stopy vedly k jejich nalezení a on zjistil, že je nemožné vrátit jim zdravý rozum. Poté zanechal poznámku u dvanácté skládačky ve smyčce, říkajíc, jak uniknout, aby nezačali být ostatní podezřívaví, když začali mizet další lidé.Zmatené poznámky byl Murův nápad. Jejich smyslem bylo dokázat, že nemá nic společného se zmizeními, že lidé jsou stále tam, jen bez svých vzpomínek. To Mur napsal všechny poznámky (s výjimkou poznámek v Sub6 a Sub7 - viz. Teorie mementa).

Perly

Aby byli lidé manipulovatelní (byli šílení), Mur je připravil o paměť pomocí zařízení nazvaného "WGEA" (Wisdom Gem Experience Abosorber, neboli: Absorbér zkušeností pomocí drahokamu vědění). Drahokamy byly vytvořeny, aby vyzařovaly karmickou energii, ale Mur s pomocí své karmické paže tento proces obrátil. Mur absorboval jejich vzpomínky skrze sluchátka, připojená ke sběrači poháněném drahokamem vědění. Drahokam konvertoval vzpomínky na energii a tu používal k napájení koule, která vypadala jako perla. Mur vyrobil onen stroj a napájecí perly pomocí karmické paže. V budoucnosti Mur stroje přepracoval tak, aby otevřely průchod, když je do sluchátek vložen drahokam vědění. Protože Mur vytvořil tyto napájecí perly, byl schopen vytvořit výkonný rozvod energie, který do té doby nespatřil světlo světa. Rozložil je do rozvodu, jehož část může hráč vidět v trubkách majáku a v lokaci loď. Když je to nutné, mohou být perly opět změněny na drahokamy vědění v turbínovém generátoru v lodi. Ona loď totiž není skutečná loď plavící se po moři. Je to Murova tajná technická studovna a laboratoř, ve které získává všechny své drahokamy vědění. Dnes je použití napájecích perel poněkud rozšířenější, například hodiny ve sklepě.

Poté co se lidé rozhodli pohřbít maják, Mur přesunul laboratoř, aby pokračoval ve své práci. Později použil energii napájecích perel, aby převzal kontrolu nad portály sub-botů (ty tříčíslicové). Protože v napájecích perlách byla lidská energie, stačilo vložit perly do prostoru, kam původně patřily propojovací moduly a portály mohly být používány lidmi ("Prototyp přisel do kontaktu s lidským faktorem a byl reverzně-inženýrován, aby umožnil transport lidí"). Zatímco to dělaly, další pomalu pluly skrze rozsáhlou síť perlových trubek a napájely portály zespoda.

Budoucnost.

Poté co hráč uspěl s misí na okraji, Mur viděl hráče v jádře, poněvadž hráč byl transportován novým druhem portálového zařízení do jádra ve stejnou dobu kdy ho Mur napadl ("Konečně můžeme napadnout jádro Submachinu." "Naneštěstí pro tebe zde tvé dobrodružství končí."). Když Mur uviděl hráče, všiml si, že hráč není šílený, jak by měl být společně s ostatními!

Mur usoudil, že hráč byl dost chytrý na to, aby nezraněn prošel smyčkou a že hráč ohrožuje jeho plány, které jsou téměř hotové.

Mur něco takového nechtěl po dvaatřiceti letech práce dovolit. Aby tomu zabránil, pokusí se nejspíš vymazat hráčovu paměť, nebo ho dokonce rovnou zabít (Díry po kulkách v Lizině lodi v Sub7 - viz. Teorie Mementa).

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Komunita

Blog byl napaden!

Kulturní vlivy #1: UVB-76

Archiv

Zobrazit více