Teorie světla a energie v síti Submachine


Od: Zerpentos

Úvod

V průběhu našich mnoha dobrodružství v síti submachine (Subnetu), jsme narazili na pár míst bez osvětlení. Na mnoha místech subnetu jsme zase schopni vidět detaily kolem sebe naprosto jasně bez pomoci jakéhokoli očividného zdroje světla.

Tato esej bude zkoumat zdroj světla který, zdá se, osvětluje Submachine.

Koncept Sub-energie

Sub-energie je hypotetický druh energie který existuje pouze v Submachine a je téměř všudypřítomný.

Poznámka stranou: Jeden prestižní vědec si všiml nevyhnutelného rozvoje amnézie v subnetu. Je možné, že je to důsledek konstantnímu vystavení sub-energii. V tomto ohledu by měl být proveden další výzkum

(Tato sekce bude později rozšířena)

Drahokam vědění

Primárně musíme prozkoumat vlastnosti světla samotných drahokamů vědění. Často byly drahokamy vědění nalézány jako tmavé, průhledné a podléhající zákonům gravitace (t.j. ležící na zemi). Byly zde případy, kdy nalezené drahokamy vědění byly barevné, zářící, točící se a vzdorující gravitaci (t.j. vznášející se). Tato variabilita vlastností bude prozkoumána později, ale co je důležité říct je, že drahokamy vědění mohou a také emitují světlo.


Je axiomatické říci, že drahokam vědění je zdroj energie. Toto tvrzení podporuje spousta důkazů
 • Drahokam vědění napájí část žebříkového systému v ruinách majáku.
 • Tři drahokamy vědění jsou použity k napájení pohybového systému Moveru v sekci 1
 • Tři drahokamy vědění slouží jako zdroje energie na koordinátech 010
 • Dva drahokamy vědění nalezené v lokaci 241 napájejí lampy
 • Z drahokamu vědění na koordinátech 947 je čerpána energie (80%)
A co je nejdůležitější; jak výroba energie skrze sub-energii souvisí se světlem ?

Záření jako výsledek transformace energie

Žádný proces není 100% efektivní, nebo tak alespoň tvrdí druhý termodynamický zákon. Předpokládáme, že tento zákon platí i v subnetu. Důkazů o tom je hodně: věci se rozbíjí, kov rezne, energocívky se vybíjejí atd. (jediný důkaz který vyvrací tento názor je časozvratné zařízení v chrononu, ale to s touto studií nesouvisí). V základu platí, že entropie se neustále zvyšuje.

Protože žádný proces není 100% efektivní, ne všechna sub-energie v drahokamu vědění může být kompletně konvertována do, řekněme, elektrické energie napájející lampu. V průběhu procesu se pouze určité procento sub-energie změní na elektrickou energii. Zbytek energie se změní na energii tepelnou, zvuk a co je důležitější, záření (světlo).

Tato energie záření je očividná během procesu konverze energie. Referujíc ještě jednou na lampy v 241, elektrické efekty jsou jasně viditelné. Esej ovšem teoretizuje, že tato energie se okamžitě nerozptýlí. Namísto toho se chová jako radioaktivní izotopy a má poločas rozpadu. V průběhu času úroveň záření klesá, ale stále dodává světlo které je dostačující na osvícení lokací.

Všimněte si, že tato energie záření není statická, ale šíří se po lokaci. Toto chování vysvětluje, proč může být velká oblast osvícena, i když je drahokam vědění přítomen jen v jedné místnosti.

Spojená transformace energie a vlastnosti drahokamů vědění

Z prací mnoha teoretiků provedených v submachine by se mohlo zdát, že drahokamy vědění jsou matné, průhledné, a podléhají gravitaci, pokud nejsou delší dobu používány, nebo pokud byly používány jen minimálně (například, žebříkový systém v ruinách majáku).

Drahokamy vědění jsou, zdá se, barevné (nalezeny byly zelený a bleděmodrý) a bezbarvé (bílé), zářící a vzdorující gravitaci, pokud byly v nedávné minulosti použity.

Drahokam vědění cirkuluje energii po nebo proti směru hodinových ručiček. Bude se tedy stejným způsobem i otáčet, případně bude otáčen energií.

Drahokamy vědění se spontánně pohybují nahoru a dolů pohybem energie vědění v uzavřeném prostoru. Když je nejvíce energie nahoře, drahokam stoupne, když je energie koncentrovaná na dně, drahokam klesne.

Tudíž, když není drahokam vědění aktivní, sub-energie je v standby režimu a necirkuluje ani nevibruje. Proto drahokam vědění ztrácí své aktivní vlastnosti a přestává se hýbat.

Druhé vysvětlení pro přítomnost světla díky drahokamům vědění

I když výroba produkce světla skrze transformaci sub-energie je dobrý začátek, je to přístup příliš úzký. Vyžaduje totiž, aby se v subnetu staly specifické události. V této sekci se esej soustředí na formulaci mnohem obecnější teze pro produkci světla.

Všimněte si, že na začátku byla jednou z charakteristik drahokamů vědění, že zářily, když byly aktivní. Je možné, že sub-energie kterou tento esej definoval již dříve je zodpovědná za produkci světla. Možná, že "světlo" je ve skutečnosti součástí sub-energie!

Když je drahokam vědění aktivní, sub-energie kolem něj cirkuluje a pohybuje jím. Je možné, že během tohoto věčného pohybu je do prostředí vyloučeno velké množství sub-energie. To podporuje již dříve zmíněný druhý zákon termodynamiky: méně sub-energie je "seskupeno" a začne být roztroušena. Díky tomu entropie roste.

Ovšem, jak může drahokam vědění zůstat tak výkonným zdrojem energie, pokud ji neustále ztrácí a uvolňuje do prostředí? Pravděpodobně protože může obsahovat tolik sub-energie v tak uzavřeném prostoru. Možná, že drahokam vědění je ve skutečnosti malou "kapesní dimenzí" která má v sobě více 3D prostoru, než je vnímáno externě, a tudíž může obsahovat jouly a jouly energie. Toto podporují teorie mnoha dalších prestižních výzkumníků o tom, že drahokamy vědění jsou uzly energie. Další vysvětlení je, že drahokamy vědění absorbují energii mnohem rychleji, než ji vyzařují.

To neznamená, že drahokamy vědění mohou uskladnit nekonečné množství energie. Jakmile drahokam vědění dosáhne své maximální kapacity, jednoduše přestane absorbovat sub-energii. Ovšem, může dále absorbovat sub-energii nízkou rychlostí, aby kompenzoval ztráty energie způsobené vyzařováním sub-energie.

Místnosti bez světla či s umělým světlem

V subnetu je mnoho lokací, ve kterých je málo nebo žádné světlo. Takové oblasti zahrnují ruiny majáku a kořen [root]. Z výzkumů mnoha průzkumníků subnetu bylo zjištěno, že jsou osvětlovány umělými zdroji energie, například žárovkami.

To vede k důležité implikaci: mnoho oblastí v subnetu které nemají umělé zdroje světla má, nebo mělo, drahokam vědění.

To je dost pravděpodobné, protože co zatím víme, drahokamy vědění nejsou příliš vzácné; zdá se, že jsou běžné. Existuje hypotéza, podle které jsou považované za "vzácné", díky problémům s jejich nalezením a získáním. V současné době se v subnetu ví o devíti, a v zhledem k poměru velikosti oblastí které jsme prozkoumali a velikosti celého subnetu je hustota drahokamů na jednotku oblasti docela velká.

Důkazní příklady

Následující důkazní případy jsou ukázkou toho, jak je světlo přítomné a produkováno v náhodně zvolených oblastech subnetu.

Název lokaceOsvětleníUmělé zdroje světlaDrahokamy vědění
SklepAnoNe1
Ruiny majáku *MáloAno0
Pasti smyčky **Ano (zářivé)Ano0
Kořen [Root] ***Ano (slabé)Ano0
Drop zóna 1; 010Ano (zářivé)Ne3
Drop zóna 1; 241 ****Ano (slabé)Ano2
Drop zóna 1; 947Ano (slabé)Ne1

*
I když je drahokam vědění použit, transformace energie je minimální a později vyřazena.

**
Co zatím víme; pasti smyčky jsou rozsáhlé a mohou obsahovat mnoho drahokamů vědění které může být hypoteticky nemožné najít.

***
I když tu drahokam vědění je, je deaktivovaný.

****
Je možné, že tuto oblast osvětlují lampy. Ovšem, někdo může tvrdit, že jejich koncentrativnost (neboli; soustředí světlo na jedno místo namísto osvětlení větší oblasti) by způsobila, že by světlo mimo jejich rozsah prakticky nebylo. Je tedy možné, že drahokamy vědění možná přece jen lokaci osvětlují.

Závěr

Drahokamy vědění a jejich chování jsou zodpovědné za záhadné a očividně bezzdrojové světlo v subnetu.

(Tato sekce bude později rozšířena)

Shrnutí

Sub-energie:
 • Existuje typ energie, nazývaný sub-energie, který je pro subnet specifický a prakticky všudypřítomný.
 • Náhodný pohyb sub-energie je zodpovědný na osvětlení mnoha lokací kde není očividný zdroj světla.
 • Vystavení sub-energii může vést k amnézii
Drahokamy vědění:
 • Drahokamy vědění vytváří, skladují a stlačují sub-energii v submachinu aby:
  1. Vytvořily nové zdroje energie
  2. Snižovaly entropii
 • Drahokamy vědění emitují sub-energii, která zčásti uniká díky krouživému pohybu drahokamu.
Další zdroje světla:
 • Sub-energie uskladněná v drahokamech vědění je zodpovědná za jejich chování
 • Drahokamy vědění, skrze transformaci sub-energie, uvolňují energii záření
 • Světlo emitované drahokamy vědění má poločas rozpadu a šíří se, čímž osvětluje oblasti
 • Oblasti, které jsou osvětleny bez umělého světla, obsahují nebo obsahovaly drahokamy vědění
(Tato sekce bude později revidována)

Doslov

Přiznávám účast všech ostatních průzkumníků a teoretiků, kteří přispěli do tohoto eseje nebo poukázali na chyby. Prosím, omluvte jakékoli nepřesnosti v tomto eseji. Byla to dlouhá studie k sepsání, ale já doufám, že to umožní další teorie o submachinu/subnetu všeobecně.

Zerpentos

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Komunita

Blog byl napaden!

Kulturní vlivy #1: UVB-76

Archiv

Zobrazit více