Návod na Submachine 10

Taháky + Secrety

Pokud neradi používate písemný návod a uvízli jste v mrtvém bodě, potřebujete najít třeba jen jeden předmět, s kterým si nevíte rady. Nebo byste chtěli najít všechny secrety? Vyzkoušejte taháky!

Písemný návod

Doky severní zahrady I (OOO)

Klikněte na kolo a sledujte jak se v Submachine všechno rozpadá. Až dorazíte běžte šestkrát doprava, po žebříku nahoru, seberte světelnou kouli (light sphere) a potom běžte dolů a dvakrát doprava. Světlo (light sphere) použijte do stojanu a pak na něj klikněte, teleportuje vás dovnitř budovy. Běžte doprava, nahoru a doleva, posuňte dolů třetí páku zleva a vraťte se k žebříku venku. Běžte po něm třikrát nahoru seberte ID lodi (ship id number) a vraťte se do budovy.

Zhruba uprostřed horního patra seberte batoh (backpack), který můžete kdykoliv použít, když už nemáte místo v inventáři. V pravém rohu horního patra máte něco co připomíná automat na pití. Použijte do automatu ID lodi a vypadne vám láhev (bottle fuse). Vraťte se před budovu, o jedno doprava před žebříkem je vchod do podzemí, běžte dovnitř. Použijte zde láhev (bottle fuse) do elektrického zařízení a zatáhněte páčkou, do lodi se zapne elektřina. Vylezte po žebříku nahoru do lodi.

Kapitánova loď I (OOO)

Běžte dvakrát doleva, dvakrát nahoru, doprava a zde seberte otvírák do dveří (door valve). Vraťte se k východu z lodi, ale nyní běžte dvakrát doprava, dvakrát nahoru a doleva. Tady seberte píst (ladder piston), pozor, je docela dobře přehlédnutelný. Potom jděte dvakrát doprava a zde do dveří použijte otvírák (door valve). Vlezte do potrubí a jděte dál, dokud nenarazíte na karma portál, který vás posune dál.

Andělské ruiny I (OOO)

Sejděte od karma portálu po stupíncích dolů. Odstraňte poklop, do díry vhoďte dlouhý žebřík a pokračujte dál dolů. Zde odblokujte dveře a jděte po schodišti dál dolů a doprava. Jste u tlačítkového portálu. Souřadnice budu zapisovat jako 'O' pro vypnuté tlačítko a 'I' pro stlačené tlačítko. Nyní se přesuneme do OII.


SHIVA přístupová oblast I (OII)

Od portálu sejděte dolů, čtyřikrát doprava, nahoru, dvakrát doprava, dolů, třikrát doleva a zde seberte zelenou kouli, je to první plazmatický náboj (plasma charge), až ho budete mít, můžete se vrátit zpátky k portálu a zadat souřadnice IOO.

Královská skladiště I (IOO)

Běžte dvakrát dolů, dvakrát doprava, dvakrát dolů a vlezte do skladiště 33/1. Pečlivě jej prohledejte, jde o smyčku a tak nemůžu nijak popsat směry. Měli byste zde najít první stabilizátor smyčky (loop stabiliser) a první karmickou pojistku (karma fuse). Poté opusťte toto skladiště, východ je v místnostech, kde jdou vidět dvě kovové paže. Až skladiště opustíte, běžte dvakrát nahoru a dvakrát doprava, vlezte do skladiště 33/3.

Zde můžete najít jen poznámku na papíře, je zde ale skládačka, kterou musíte vyřešit. V jedné místnosti je páčka, která se může otáčet čtyřmi směry. Je zde znak, jedna tečka, dvě tečky a tři tečky. Otočte páčku na jednu tečku a najděte místnost kde je přepínač s jednou tečkou, až jej použijete, vraťte se do místnosti s páčkou a otočte si na dvě tečky a postupujte stejně i u tří teček. Upozorňuju, že je docela podstatné při hledání místností v této smyčce měnit směry, jelikož se zde místnosti negenerují úplně náhodně. Až budete mít přepnuty všechny přepínače, přesuňte čtyřsměrnou páčku na znak dole. Pak budete muset najít místnost, kde je stroj s tímto znakem, pokud jste postupovali správně, měl by být otevřený a v něm by měl být druhý stabilizátor smyčky (loop stabiliser), pokud tomu tak není, ujistěte se, že máte všechny přepínače přepnuty. Pokud máte hotovo, opustťe toto skladiště.

Vylezte po stupíncích nahoru, je tu skladiště 33/4, vstupte do něj. V této smyčce se místnosti taktéž negenerují úplně náhodně, takže střídejte směry. Měli byste zde najít náčrtek runy a druhou karmickou pojistku (karma fuse). Poté je zde potřeba taky vyřešit hádanku. Je zde potřeba najít místnost, která má na zdi znak třech koružků směřujících dolů, v této místnosti musíte jít dolů a dole zmáčknout páku. Poté je potřeba najít místnost se znakem třech kroužků směřujících nahoru a zmáčknout páčku o jednu místnost výš. Nakonec je potřeba najít místnost, kde je výstupní stroj s dvěmi kontrolními světýlky, pokud jste postupovali správně, světýlka svítí zeleně, v tom případě klikněte na kolo uprostřed a v něm se nachází třetí stabilizátor smyčky (loop stabiliser). Nyní můžete opustit toto skladiště.

Jděte dolů a doleva. Vstupte do skladiště 33/2, zde seberte třetí karmickou pojistku (karma fuse) a opusťte skladiště. Běžte šestkrát doleva a vstupte do skladiště 32/1, seberte zde čtvrtou karmickou pojistku (karma fuse) a první vyhledavač vektoru (vector finder). Potom musíte najít místnost se strojem, který má otvory pro karmické pojistky (karma fuse), všechny je zde použít a kliknout na přepínač. Pak je potřeba najít místnost s výstupním strojem, z něj seberte čtvrtý stabilizátor smyčky (loop stabiliser). Potom opusťte skladiště a vraťte se k portálu a přesuňte se na OIO.

Pryskyřicové doly (OIO)

Jděte od portálu dvakrát doprava, dvakrát dolů, seberte potvrzovač pásma (range confirmator) a vraťte se k portálu. Běžte třikrát doleva, seberte ze zdi rukojeť (drill clamp handle), jděte dvakrát doprava, rukojeť (drill clamp handle) použijte na pravé straně vrtáku a obě rukojeti uvolněte, poté běžte doleva, přehoďte páku, vraťte se k vrtáku a zatáhněte za spouštěč na pravé straně, vrták se zvedne a uvolní vám prostor. Běžte třikrát dolů, doprava a nahoru. Použijte potvrzovač (range confirmator), vraťte se dolů, otevřete dvířka napravo a pokračujte dvakrát doprava. Tady seberte z desky rukojeť (air lock handle) ve tvaru písmene 'L'. Poté běžte čtyřikrát doleva, rukojeť (air lock handle) použijte na dvířka a pokračujte doleva. Seberte další potvrzovač (range confirmator), běžte ještě doleva a zde seberte dobře schovaný náčrt runy. Pokračujte dvakrát doprava, použijte potvrzovač (range confirmator) a vraťte se k portálu. Odtud běžte znovu dvakrát doprava, dvakrát dolů a doleva, kde zatáhněte za páku. Vraťte se do dolu pod vrtákem a zamiřte na pravou stranu, kde byla deska, ta by nyní měla být otevřena, za ní je totiž portál do laboratoře.

Laboratoř I (OIO)

Od portálu běžte dvakrát doprava. Seberte kanistr plazmy (force field plasma canister) a odstraníte tím silové pole. Pokračujte doprava, je zde světelný portál, použijte ho a dostanete se dovnitř laboratoře. Uvnitř běžte doprava, seberte poznámku, dolů, doleva, seberte stupínek žebříku (ladder step) a můžete se vrátit ke karma portálu a poté přes pryskyřicové doly k hlavnímu portálu, kde zadejte IOI.

Fialový břeh I (IOI)

Jděte od portálu dvakrát doleva, seberte poznámku. Poté třikrát doprava, pomocí pístu si spusťte žebřík. Vylezte nahoru, zamiřte třikrát doleva, seberte druhý vyhledávač vektoru (vector finder). Vraťte se k portálu a přesuňte se do lokace IIO.

Studovna karmy I (IIO)

Běžte od portálu doleva, vlezte do dveří. V místnosti seberte poznámku, potom běžte doleva, dolů a doprava a seberte třetí vyhledávač vektoru (vector finder). Vraťte se k portálu, běžte doprava, do dveří, odházejte všechny věci, které blokují vchod a vlezte dovnitř. Běžte doleva, do dveří, dál přes chodbu a doleva. Z pravé skříňky u stolu seberte čtvrtý vyhledavač vektoru (vector finder) a vraťte se před vchod do místností, běžte doprava, dolů, doprava a vlezte do sklepní části. Nalevo seberte poznámku a poté vlezte do dveří napravo. Běžte zde doprava a seberte pátý vyhledavač vektoru (vector finder). Vylezte z místnosti a vstupte do prostředních dveří ve sklepení. Umístěte zde všech pět vyhledavačů vektoru (vector finder), spustíte tím karma portál k útesům okraje, použijte jej.

Útesy okraje I (IIO)

Od portálu zamiřte za roh. Běžte dvakrát doleva, seberte náčrt runy a vraťte se o jedno doprava. Pořádně se vyhecujte a silou odstraňte oba mřížovité poklopy. Nejprve vstupte do levého potrubí. Běžte doprava, nahoru, doleva, seberte druhý plazmatický náboj (plasma charge). Pokračujte doprava, dolů, doprava, posuňte kybernetickou páčkou a odstraňte mříže. Jděte doprava a seberte nástroj pro odstranění blokády (blockade removal tool). Vylezte odtud a nyní vstupte do pravého potrubí.

Běžte doprava, do ozubeného kola uprostřed použijte nástroj pro odstranění blokády (blockade removal tool) a pokračujte dvakrát nahoru, doleva, otevřete dvířka úschovny pro subboty, je za nimi třetí plazmatický náboj (plasma charge). Pokračujte dvakrát doprava, otočte jednou kolem, které posouvá žebřík. Zelené světýlka ukazují pozici žebříku. Běžte doleva, dvakrát dolů, dvakrát doprava, dolů, seberte druhý stupínek žebříku (ladder step), dvakrát nahoru, otočte kolem, vraťte se k otáčejícímu žebříku a jděte dolů. Napravo seberte ventil k poklopu (hatch valve), nalevo první karmickou ampulku (karma vial), vraťte se po žebříku do místností napravo a otočte kolem, abyste se mohli dostat do místnosti nahoře, kde otočte kolem, abyste se mohli dostat z potrubí pryč.

Vraťte se k rozbitému portálu a pokračujte od něj čtyřikrát doprava, nahoru, zde použijte ventil (hatch valve). Ten vám otevře poklop a dostanete se do obranných systémů. Uvnitř nich jděte doprava, zde použijte všechny plazmatické náboje (plazma charge), to Vám zobrazí kybernetickou páku, kterou použijte pro odstranění mříží. Jděte doprava a nahlédněte do monitoru. Zde přesuňte režim počítače SHIVA doleva, tudíž na 00101101. Vraťte se přes karma portál do studovny a pak k hlavnímu portálu, kde zadejte III.

Chrám meditace I (III)

Běžte od protálu dvakrát doleva. Seberte náčrt s hieroglyfy, běžte šestkrát doprava a seberte třetí stupínek žebříku (ladder step). Vraťte se k portálu a zadejte IOI.

Fialový břeh II (IOI)

Jděte doprava, vylezte po žebříku nahoru, použijte píst (ladder piston) a posuňte si žebřík výš. Jděte nahoru, doprava, seberte náčrt runy, pokračujte doprava a použijte karma portál.

Bílé doky (IOI)

Hned u karma portálu seberte cívku (coil) a pokračujte doprava a dolů. Zde použijte všechny tři stupínky žebříku (ladder step) a pokračujte dolů. Běžte dvakrát doleva, seberte kořenový naváděč (root path finder), pokračujte třikrát doprava, seberte světelnou kouli (lightsphere) a poté pokračujte ještě jednou doprava, kde seberte poznámku. Vraťte se nahoru ke karma portálu, běžte doprava, a do stojanu použijte světelnou kouli (light sphere) a přesuňte se pomocí ní do lodi. Pokračujte doprava, otevřte poklop napravo vedle žebříku, je za ním víčko izolátoru (insulator cap), potom vylezte po žebříku nahoru a seberte malé ozubené kolo (cog wheel). Po tom všem se vraťte přes karma portál k fialovému břehu a pak k hlavnímu portálu, odkud se přesuňte do lokace OII.

SHIVA přístupová oblast II (OII)

Jděte dolů, třikrát doprava, vstupte do rozbité trubky. Běžte doleva, dolů. Na spodní část blokujícího trojúhelníkového systému použijte víčko izolátoru (insulator cap). Poté natočte rameno tak, aby zasahovalo na levou a dolní hranu trojúhelníku, nikoli na pravou. Vylezte z kopule nahoru, běžte čtyřikrát doprava, běžte po žebříku dvakrát dolů a potom pokračujte po řetězu dvakrát dolů, doprava a zde seberte první velké ozubené kolo (cog wheel). Vraťte se k portálu a navštivte lokaci OOI.

Zrezlá pyramida I (OOI)

Běžte od portálu doprava, nahoru, seberte druhý náčrt hieroglyfů. Pokračujte doleva, nahoru, seberte třetí náčrt hieroglyfů. Vraťte se k portálu a běžte od něj dvakrát doprava. Zde pomocí tří náčrtků zadejte hieroglyfy. Jejich pořadí poznáte podle společných hieroglyfů. Po zadání hieroglyfů jděte doleva, nahoru a dvakrát doleva. Pokud jste hieroglyfy zadali správně, mělo by se Vám zde objevit druhé velké ozubené kolo (cog wheel), to seberte.

Opět se vraťte k portálu a pokračujte od něj doprava, dolů, doprava. Zde použijte velké ozubené kolo, otočte s ním a posune se žebřík nalevo. Běžte tedy po něm dolů, doleva a nahoru, je zde další karma portál, použijte jej.

Root základna (OOI)

Běžte od karma portálu dolů, doprava, seberte další světelnou kouli (light sphere), běžte doprava, koukněte se do vany, seberte druhé menší ozubené kolo (cog wheel). Oddalte si pohled a pokračujte doprava. Odhoďte všechny plechy opřené o zeď, za nimi je rezavá páčka, která vám shodí žebřík nahoru. Použijte ji a vylezte po žebříku nahoru, pokračujte po stupíncích doleva a použijte karma portál na stěně. Po teleportaci jděte doprava, seberte poznámku a odhoďte plechovou zábranu na zelené destičce na zdi, která vypadá trochu jako rozhlas nebo reproduktor. Za plechovou zábranou je otvor, do něj použijte kořenový naváděč (root path finder), ten vám vytvoří světelný žebřík dolů, běžte po něm dvakrát dolů a v zasypané místnůstce úplně dole seberte datovou pásku (data tape). Poté se přes karma portál vraťte zpět do zrezlé pyramidy, k portálu.

Zrezlá pyramida II (OOI)

Od portálu běžte doleva. Tady použijte dvě malá ozubená kola a poté zbylé velké (cog wheel). Otočte pak mechanismem, posunuli jste žebříkem, má to ale háček. Udělali jste to tak, že nyní žebřík není v patře kde se nacházíme a tak se dovnitř musíme dostat jinak. Pokračujte proto dvakrát doprava, dolů, dvakrát doprava a zde otočte psí hlavou, která vás teleportuje na druhý roh pyramidy. Tento teleport funguje tak, že kdykoliv se na sebe dvě psí hlavy podívají, teleportujte se na jednu nebo druhou stranu. Až se teleportujete, pokračujte dvakrát doprava, zde se nachází generátor předmětů. Použijte do něj, konkrétně do šedomodrého stojánku, karmickou ampulku (karma vial), ta generátor spustí. Začne vytvářet předměty, které se budou pořád dokola střídat, když kliknete ve správnou chvíli získáte první oblázek (stone grape). Až ho budete mít, pokračujte doleva a dolů, zde seberte nabíječ portálu (portal charge). Poté se můžete vrátit k portálu, kde zadejte souřadnice lokace III.

Chrám meditace II (III)

Běžte dvakrát doprava, dolů, doleva. Zde do stojanu použijte světelnou kouli (light sphere), ta vás teleportuje skrz zeď. Zde seberte meditační kolo (meditation glyph) a vraťte se zpět skrz zeď a pak k portálu. Od portálu běžte doprava a meditační kolo (meditation glyph) použijte do menšího z kruhů, spustí se Vám karma portál do další lokace, použijte jej.

Murtaughova hrobka (III)

Běžte od Murtaughovy sochy doleva, po skoro zasypaném schodišti dvakrát nahoru, otvorem dvakrát doleva. Zde použijte cívku (coil) vedle zničeného vysílače paprsků. Poté pokračujte dvakrát doleva, zde by se Vám měl otevřít výstup s prvním stabilizátorem portálu (portal stabiliser). Až jej budete mít, vraťte se skrz karma portál na Murtaughově soše do chrámu meditace a přes portál se dostaňte do lokace IOI.

Fialový břeh III (IOI)

Běžte od portálu doprava, nahoru, dvakrát doleva, otevřete kopuli a vstupte dovnitř. Chybí zde jedna datová páska (data tape), takže použijte tu co jste našli v root základně. Vraťte se k portálu a přesuňte se do lokace OII.

SHIVA přístupová oblast III (OII)

Zamiřte opět do interiéru trubek k trojúhelníkovému mechanismu. Takže, dolů, třikrát doprava, do trubky, doleva, dolů. Otočte ramenem nyní tak, aby zasahovalo dolní a pravý roh trojúhelnikového mechanismu. Běžte poté nahoru a dvakrát doleva. Je zde karma portál do zimního paláce, použijte jej.

Zimní palác I (OII)

Jděte po žebříku dolů a do vchodu. Běžte odtud dvakrát doleva, přibližte si oranžový stroj. Je na něm druhý oblázek (stone grape), seberte jej. Poté vejděte do vchodu, který je před vámi. Je zde mrtvola a vedle ní lebka (skull), seberte ji. Vraťte se, běžte doleva a vstupte do dalšího vchodu. Vylezte po žebříku do dalšího patra, tady seberte poznámku a opět se vraťte do hlavního sálu. Běžte opět doleva a do vchodu, otevřete si kopuli a v ní by měl být druhý stabilizér portálu (portal stabiliser), pokud jste tedy ve fialovém břehu použili datovou pásku (data tape). Až jej budete mít, můžete se vrátit přes karma portál k Shivě a pak zamířit k hlavnímu portálu. Pokračujeme do lokace IOI.

Fialový břeh IV (IOI)

Od portálu zamiřte doleva. Zde je útvar s lebkou býka. V jeho horní části chybí dva kamínky, proto použijte dva oblázky (stone grape), které máte u sebe. Po jejich doplnění by měly z útvaru šlehat blesky. Nyní se přesuňte do lokace IIO.

Studovna karmy II (IIO)

Běžte dvakrát doprava, dolů a doprava, dostanete se opět do sklepních prostorů studovny. Běžte doleva a vstupte do dveří, běžte ještě doleva, je zde taky socha s býčí lebkou jako u fialového břehu. Je to výstup a pokud jste použili oba oblázky (stone grape), měl by být otevřený a v něm by měl být třetí stabilizátor portálu (portal stabiliser), až jej budete mít, vraťte se k hlavnímu portálu a teleportujte se do lokace OOO.

Andělské ruiny II (OOO)

Běžte třikrát doprava, po provizorních schodech z latěk dolů, doleva, po žebříku dolů a doleva. Zde je další spouštěč karma portálů. Použijte nabíječ portálu (portal charge) do otvoru naproti páčce a doplňte tři stabilizátory portálu (portal stabiliser) do kruhu spouštěče. Poté stiskněte páčku a karma portál se zprovozní. Vstupte do něj.

Vykopávky majáku I (OOO)

Běžte doprava, po žebříku dolů, doleva. Seberte další světelnou kouli (light sphere). Pokračujte doprava třikrát nahoru po žebříku a opět doprava. Zde použijte světelnou kouli (light sphere) k teleportaci skrz zeď. Běžte po žebříku dolů a doleva. Zde je mechanismus, kde musíte zadat všechny runy, které jste posbírali na náčrtcích. V každém ze čtyř okének jsou možné zadat jiné runy, takže pořadí není potřeba zjišťovat. Stačí si všechny runy zapamtovat a zadat je. Až je budete mít zadané, ujistěte se, že jsou zadané všechny runy ze všech čtyř náčrtků. Poté se vraťte skrz karma portál do andělských ruin a skrz hlavní portál se teleportujte do lokace III.

Chrám meditace III (III)

Běžte dvakrát doleva, dolů a doleva. Pokud jste runy zadali správně, měl by být výstup mechanismu otevřený a v něm by měla být vidlička (fork), seberte ji a vraťte se skrz andělské ruiny (lokace OOO) do vykopávek majáku k mechanismu kde jste zadávali runy.

Vykopávky majáku II (OOO)

Zamiřte od mechanismu pro zadávání run doleva a po žebříku dolů. Zde spojte oddělené dráty pomocí vidličky (fork). Pokračujte dvakrát nahoru, vraťte se přes zeď do námi již známé části majáku. Pokračujte po žebříku třikrát dolů a doprava. Je zde známý "C rovná se" stroj. Stlačte na něm páčku napravo, uvolní se žebřík. Vraťte se opět skrz zeď na druhou stranu vykopávek do míst, kde jste umísťovali vidličku (fork). Zdejší žebřík sjel dolů, pokračujte po něm. Dostali jsme se k symbolickému automatu, který je rozbitý. Běžte doleva, seberte poznámku a vraťte se k automatu. Je na něm karma portál použijte jej.

Útroby automatu I (OOO)

Běžte pětkrát doleva. Seberte poznámku a pokračujte ještě jednou doleva. Vlezte do otvoru, za kterým je dlouhá chodba. Jsme zpátky ve výtahu a vracíme se tam, kde to vše začalo. Použijte tlačítko, dveře se zavřou a my se vrátíme do sklepení.

Pekelné sklepení (OOO)

Východ s výtahem pomalu zmizí. Potřebujeme tedy najít jinou cestu. Běžte doprava, seberte z podlahy první odemykací páku (unlock lever), jděte dvakrát dolů, zmáčkněte páčku, běžte doprava, seberte kamenné závaží (stone weight) ve tvaru krychle. Pokračujte doleva a pak třikrát nahoru, zapamatujte si pozici trojúhelníku na kruhu, budete později muset tento kruh natočit správným směrem. Jděte doleva, zmáčkněte další páčku, pak davkrát doprava, pokud jste stiskli obě páčky, měl by se Vám zde otevřít výstup s druhou odemykací pákou (unlock lever), seberte ji. Pokračujte doleva, dolů, doleva a doleva. Zde natočte kruh do správné pozice, kterou jste si měli zapamatovat z vedlejšího kruhu. Sejděte dolů, použijte kamenné závaží (stone weight) do tohoto mechanismu, objeví se vám třetí odemykací páka (unlock lever), vezměte ji. Vraťte se směrem nahoru, dvakrát doprava a dolů. Pokud jste kruh natočili správným směrem, měla by se Vám z výstupu otevřít čtvrtá odemykací páka (unlock lever), vezměte ji. Jděte doprava a zde do všech čtyř krabiček umístěte všechny odemykací páky (unlock lever), otevře se Vám karma portál, použijte jej.

Ruiny starého sklepení (OOO)

Pokračujte dolů, doleva, zde seberte čtyři bílé tyčinky z modrého mechanismu, jsou to pojistky (fuse), pokračujte nahoru, doleva, nahoru, doleva, zde seberte kolo, nebo chcete-li ventil (valve), jděte dvakrát doprava a dvakrát nahoru. Zde seberte poslední světelnou kouli (light sphere). Vraťte se dvakrát dolů a doleva, použijte karma portál.

Andělské ruiny III (OOO)

Ač to tak nevypadá, dostali jsme se zpět do andělských ruin. Odstraňte dřevo blokující dveře, otevřete a pokračujte třikrát doprava, zpět k portálu, zadejte souřadnice IOO.

Královská skladiště II (IOO)

Jděte od portálu dvakrát dolů, čtyřikrát doprava a vstupte do skladiště 33/3. V něm najděte místnost, kde je stroj se čtyřmi rudými kontrolkami a anténkou, většinou se objevuje, když půjdete doprava. Do něj použijte první bílou pojistku (fuse). Najděte místnost s východem a toto skladiště opusťte. Běžte doleva a vstupte do skladiště 33/2. Zde najděte místnost s vypnutým generátorem karma portálů, ta se většinou objevuje, když půjdete doleva. Zde použijte čtyři stabilizátory smyčky (loop stabiliser) do kruhový otvorů po stranách. Tím spustíte karma portál, použijte jej.

Hlavní smyčka (IOO)

Vítejte v hlavní smyčce. Od skladišť se tato lokace liší tak, že se zde místnosti generují naprosto náhodně a tak nemusíte střídat strany, pro to abyste něco našli. Najděte nejprve místnost, se čtvercovým mechanismem a čtyřmi červenými kontrolkami, kde chybí kolo (valve), které tam použijte. Poté najděte místnost, kde jsou dvě tyče, se čtyřmi stupněmi pozic, na kterých jsou připevněny jakési megafony. Je zde stupnice "-II" a "II-". Těchto znaků si všímejte, protože až se dostanete opět do místnosti s kolem (valve) a čtyřmi kontrolkami, budete muset vědět kterou stupnicí otáčíte, jelikož jsou tu dvě úplně stejné místnosti, v jedné je kolo otáčející s "-II" a v druhé kolo otáčející s "II-". Kolo s "-II" posouvá levým světýlkem dolů a kolo s "II-" posouvá pravým světýlkem nahoru. Co vy nyní musíte udělat je to, že musíte dostat světýlka na úroveň megafonu "v", najít jeho výstup, kde musíte otočit spínače, pak musíte pomocí kol nastavit světýlka na úroveň megafonu "o", najít jeho výstup (který pokud jse správně aktivovaný, tak megafon by měl světélkovat), kde opět otočíte spínačem a pak musíte nakonec najít finální výstup "o" a "v". Ve výstupu by měla být první plazmatická cívka (plasma coil), která vypadá trochu jako zeleně svítící žárovka. Až ji budete mít najděte místnost s východem a přes skladiště 33/2 se vraťte k hlavnímu portálu a zadejte souřadnice III.

Chrám meditace IV (III)

Běžte od portálu dvakrát doleva, dolů a doprava. Zde do stroje s anténkou umístěte druhou bílou pojistku (fuse). Poté se vraťte k portálu a zadejte souřadnice IIO.

Studovna karmy III (IIO)

Vlezte do dveří napravo od portálu a prolezte místnosti dokud se nedostanete zase ke stolu s lebkami. Na stole u kterého jsou lebky je velká lupa. Pod ní umístěte lebku (skull), kterou máte v inventáři. Koukněte se přes lupu. Lebka má na sobě čip průzkumníka (explorer's chip), seberte jej. Když půjdete od stolu s lebkami dvakrát doprava, narazíte na další stroj s anténkou, použijte do něj třetí bílou pojistku (fuse). Poté se dostaňte opět do sklepních prostorů studovny a zde vlezte do prostředních dveří a karma portálem se opět přesuňte do útesů okraje.

Útesy okraje II (IIO)

Od zničeného portálu jděte za levý roh, pak doleva a potom do levého potrubí. Zde pokračujte doprava, nahoru, doprava, nahoru. Je zde další stroj s anténkou, použijte do něj poslední bílou pojistku (fuse). Potom se vraťte skrz studovnu karmy k hlavnímu portálu a teleportujte se do lokace OOO.

Andělské ruiny IV (OOO)

Jděte od portálu svakrát doleva. Zde je výstupní stroj s anténkou, pokud jste do všech vstupů dali pojistky (fuse), tak by měl být výstup otevřený a v něm by měl být stabilizátor karmy (empty karma stabiliser). Až jej budete mít pokračujte přes lokaci OIO, přes karma portál do laboratoře.

Laboratoř II (OIO)

Jděte třikrát doprava, teleportujte se pomocí světla skrz zeď, pokračujte doprava, dolů a doprava. Skener vás přes mříže nepustí, proto pohněte popelníkem nalevo od něj a dejte jej přímo před skener. Na popelník umístěte čip průzkumníka (explorer's chip), skener identifikuje průzkumníka a mříže se otevřou. Pokračujte doprava, zde umístěte stabilizátor kamy (empty karma stabiliser) a nabíjte jej pomocí spínače. Až bude nabitý, vezměte si jej zpět. Stabilizátor nyní funguje a vy potřebujete nyní pochopit jeho funkci. Určitě jste si během hry všimli různých poletujících kamenů a roztříštěných věcí, jejichž destrukci způsobily karma portály. Stabilizátor tyto věci napravuje a umožní nám se tak dostat do dalších neprobádaných místností. Nyní se vraťte přes lokaci OIO k portálu a přesuňte se opět do lokace OII, kde se karma portálem přesuňte znova do zimního paláce.

Zimní palác II (OII)

Sejděte od karma portálů dolů a pak vlezte do vchodu. Odtud běžte úplně doprava. Zde si můžete všimnout, že kameny, které zde levitují nyní i světélkují, když si na ně najdete myší. Stabilizátor začne v inventáři svítit. Znamená to, že se kameny dají opravit pomocí stabilizátoru (karma stabiliser), použijte stabilizátor k jejich opravě. Vytvoří se Vám cesta dál doprava. Jděte doprava, seberte poznámku, jděte ještě doprava a zde použijte karma portál. Na ostrůvku seberte druhou plazmatickou cívku (plasma coil). Nyní se přesuňte přes přístupovou oblast v lokaci OII zpět k portálu a přesuňte se do lokace IIO.

Studovna karmy IV (IIO)

Jděte od protálu dvakrát doleva. Zde použijte do kruhového otvoru kanistr plazmy (force field plasma canister), který ej už s Vámi v inventáři tak dlouho. Kanistr vám vytvoří světelný most, běžte po něm doleva, zde na roztříštěné kameny použijte stabilizátor karmy (karma stabiliser), vytvoří se Vám karma portál, vstupte do něj, zde seberte dílek D (tile D). Poté se vraťte k portálu a teleportujte se do lokace OOO.

Andělské ruiny V (OOO)

Běžte třikrát doprava. Zde pomocí stabilizátoru opravte cihly. Vytvoří se Vám karma portál, použijte jej. Teleportuje Vás do hnědé místnosti, kde je dílek C (tile C), seberte jej. Vraťte se karma portálem zpět a běžte dolů ke generátoru karma portálů, kde je portál do majáku. Projděte vykopávkami majáku a dostaňte se zpět do útrob automatu.

Útroby automatu II (OOO)

Od rozbitého monitoru s krajinou a karma portálem pokračujte třikrát doprava. Zde stabilizátorem opravte kameny, ty vytvoří další karma portál. Vstupte a seberte dílek B (tile B). Nyní Vás čeká poněkud dlouhá cesta. Vraťte se přes vykopávky majáku do andělských ruin a přes kapitánovu loď se vraťte zpět na začátek k dokům severní zahrady.

Doky severní zahrady II (OOO)

Od žebříku z lodi pokračujte dvakrát doprava. Zde použijte stabilizátor k opravení zdi, vstupte do karma portálu a seberte dílek A (tile A). Vraťte se, běžte doprava, pomocí světla se přesuňte skrz zeď, pokračujte doprava, nahoru, dvakrát doprava a dolů. Pomocí stabilizátoru opravte schodiště. Jděte doleva a zde použijte všechyn čtyři dílky (tile). Rozsvítí se Vám brána, vstupte dovnitř.

Kovová sekce (OOO)

Běžte doleva, zde použijte obě dvě plazmatické cívky (plasma coil). Na displayi přesuňte ladder control na 00101101. Pokračujte dvakrát doleva, seberte poznámku, pokračujte doprava, nahoru, do šachty, doprava a přes karma portál.

Vrchol majáku I (OOO)

Běžte dvakrát doprava, seberte poznámku, běžte třikrát nahoru. Neklikejte na světlo majáku, protože to by vás teleportovalo do hlavní smyčky. Běžte raději doprava, seberte velkou šedou pojistku (fuse), potom dvakrát doprava a seberte identifikační kartu (id card). Pak se přes kovovou sekci a doky přesuňte do lodi kapitána.

Kapitánova loď II (OOO)

Běžte od východu doprava, nahoru, doleva, zde použijte identifikační kartu (id card). Pokračujte dvakrát nahoru, seberte poznámku, jděte nahoru a seberte přenosnou korunu pro světlo (portable light crown). Nyní se dostaňte přes andělské ruiny zpět k hlavnímu portálu, pak do lokace IIO, vlezte do sklepy studovny a teleportujte se opět na útesy okraje.

Útesy okraje III (IIO)

Od zničeného protálu jděte třikárt doprava. Do prázdného stroje použijte pojistku (fuse), uvolní se Vám tak konvertor (portable light crown converter) z druhého stroje. Vraťte se na vrchol majáku, je to dlouhá cesta, ale blížíme se do finále.

Vrchol majáku II (OOO)

Běžte od světla majáku doprava, do šedého stroje postavte konvertor (portable light crown converter) a na něj přenosnou korunu (portable light crown). Do koruny umístěte světelnou kouli (light sphere) a pomocí té se přesuňte skrz zeď. Klikněte napravo a prozkoumejte, co se skrývá v okolí majáku. Budete překvapeni.

A tohle je konec série Submachine.Videonávod

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Blog byl napaden!

Sub-Portál: Forum

Archiv

Zobrazit více