Taháky k Submachine 10

Písemný návod + Videonávod

Pokud dáváte přednost klasickým psaným návodům nebo videonávodům, přejděte na článek Návod na Submachine 10. Taháky slouží k nalezení konkrétního předmětu a jeho identifikaci, jako pomoc při tzv. mrtvém bodě hry, kdy si člověk neví rady. Ve spoileru jsou pak přiloženy taháky k secretům.

Taháky

Notes
1. U mikroskopu ve studovně, levý vchod - poznámka "Vertikální smyčka" (IIO)
2. Fialový břeh, od portálu nalevo, za zábradlím - poznámka "Pět dimenzí" (IOI)
3. Laboratoř, interiér, u žebříku - poznámka "Společná hrobka" (OIO)
4. Root základna, po otevření žebříku a průchodu karma portálem napravo na zdi - poznámka "Nekonečno"(OOI)
5. Skladiště 33/3 - poznámka "Útěk" (IOO)
6. Studovna, sklepní vchod, u levých dveří mezi krabicemi - poznámka "Dopis Murtaughovi" (IIO)
7. Bílé doky, lví sekce, na straně sochy lva napravo - poznámka "Světelná koruna" (IOI)
8. Zimní palác, druhý vchod zleva, nahoře - poznámka "Každých 32 let" (OII)
9. Vykopávky majáku, útroby automatu, vedle paprskometu - poznámka "Životní cíl" (OOO)
10. Zimní palác, zničená část napravo, použít nabitý "Karma Stabiliser", na pilíři - poznámka "Lumierové" (OII)
11. Vykopávky majáku, nalevo od automatu - poznámka "Dopis Elizabeth" (OOO)
12. Vrchol majáku - poznámka "Mozek a tělo" (OOO)
13. Kapitánova loď, u vrcholu - poznámka "Světlo majáku" (OOO)
14. Budova u doků, za branou, třikrát nalevo od teleportační brány - poznámka "Uváděč a učedník" (OOO)

Pictures
1. Fialový břeh, nahoře, přilepený z boku - obrázek runy (IOI)
2. Pryskyřicové doly, v jámě pod vrtákem, za uzavíratelným vchodem nalevo - obrázek runy (OIO)
3. Chrám meditace, od portálu úplně nalevo - obrázek hieroglyfů (III)
4. Zrezlá pyramida, u žebříku vedoucího k vrcholku - obrázek hieroglyfů (OOI)
5. Zrezlá pyramida, přímo pod vrcholkem - obrázek hieroglyfů (OOI)
6. Skladiště 33/4 - obrázek runy (IOO)
7. Útesy okraje, miřte stále nalevo, item je na zdi vedle šachet - obrázek runy (IIO)

Light Sphere
ZISK:
1. Doky severní zahrady, nad žebříkem (OOO)
2. Root základna, nad oranžovou nabíječkou (OOI)
3. Bílé doky, lví sekce (IOI)
4. Vykopávky majáku, na místě kde jsme v sub2 našli drahokam moudrosti (OOO)
5. Sklepení, klasická část, z původní tajné místnosti a pozice drahokamu moudrosti (OOO)
POUŽITÍ:
1. Použití k teleportu z doků do budovy (OOO)
2. Chrám meditace, dolní patro, k teleportaci a získání "Meditation Glyph" (III)
3. Bílé doky, k teleportaci do kapsle (IOI)
4. Vykopávky majáku, k teleprotaci skrz zeď na vrcholu vykopávek, dostanete se tak do pravé části komplexu (OOO)
5. Vrchol majáku, k finálnímu útěku (OOO)

Open Backpack
ZISK: Budova u doků (OOO)
POUŽITÍ: Skladování itemů, které se nevlezou do inventáře
Ship ID Number
ZISK: Kapitánova loď, dole (OOO)
POUŽITÍ: K získání "Bottle Fuse", zasuňte do automatu v budově u doků (OOO)

Bottle Fuse
ZISK: Budova u doků, vypadne z automatu po použití "Ship ID Number" (OOO)
POUŽITÍ: K rozsvícení lodi (OOO)

Door Valve
ZISK: Kapitánova loď, levá část nahoře (OOO)
POUŽITÍ: Kapitánova loď, pravá část nahoře k otevření potrubí vedoucího do andělských ruin (OOO)

Ladder Piston
ZISK: Kapitánova loď, pravá část nahoře, schovaný vedle plechu (OOO)
POUŽITÍ: Fialový břeh, k posunutí žebříku a přístupu do lokace bílých doků (IOI)

Vector Finder
ZISK:
1. Studovna, pravý vchod, v poličce u stolu plného lebek (IIO)
2. Studovna, sklepní vchod, pravé dveře, u stroje (IIO)
3. Skladiště 32/1 (IOO)
4. Studovna, pravý vchod, v dolním patře u knihoven (IIO)
5. Fialový břeh, o patro výš nad portálem, úplně nalevo (IOI)
POUŽITÍ: Studovna, ke zprovoznění karma portálu do útesů okraje, pozn. je potřeba použít pět itemů do podstavců pod rameny portálu (IIO)

Coil
ZISK: Bílé doky, hned u karma portálu (IOI)
POUŽITÍ: Hrobka, v místnosti na půli schodů se dá použít k získání "Portal Stabiliser" (III)

Drill Clamp Handle
ZISK: Pryskyřicové doly, od portálu úplně vlevo, čouhající ze skály (OIO)
POUŽITÍ: Pryskyřicové doly, k uvolnění vrtáku nalevo od portálu (OIO)

Range Confirmator
ZISK:
1. Pryskyřicové doly, v jámě napravo od portálu (OIO)
2. Pryskyřicové doly, v jámě pod vrtákem, za uzavíratelným vchodem nalevo (OIO)
POUŽITÍ:
1. Pryskyřicové doly, v jámě pod vrtákem, napravo a nahoru (OIO)
2. Pryskyřicové doly, v jámě pod vrtákem, nalevo (OIO)

Air Lock Handle
ZISK: Pryskyřicové doly, v jámě pod vrtákem, za uzavíratelným vchodem napravo, položeno na blokovací desce (OIO)
POUŽITÍ: Pryskyřicové doly, v jámě pod vrtákem, k otevření vchodu nalevo (OIO)

Force Field Plasma Canister
ZISK: Laboratoř, na střeše tvoří silové pole (OIO)
POUŽITÍ: Studovna, úplně nalevo, zasaďte item do kulatého otvoru s dvěmi čarami, vytvoří světelný most, který budete moci využít až když bude mít nabitý "Karma Stabiliser" (IIO)

Ladder Step
ZISK:
1. Laboratoř, interiér, položeno na židli (OIO)
2. Chrám meditace, od portálu úplně napravo, vedle sochy (III)
3. Útesy okraje, pravá šachta, vpravo a dole (IIO)
POUŽITÍ: Bílé doky, doplnění šprušlí žebříku, za účelem zpřístupnění lví sekce (IOI)

Cog Wheel (velký)
ZISK:
1. Zrezlá pyramida, použitím náčrtků s hieroglyfy sestavte kód ke čtyřem otáčejícím se krychlím napravo od portálu a kód zadejte, item se objeví nalevo pod vrcholkem pyramidy (OOI)
2. Shiva, po odblokování zábran v potrubí pomocí "Insulator Cap" a uzavření Shivy pomocí počítače v obranných systémech u útesů okraje pomocí tří "Plasma Charge" se vám v Shivě objeví žebřík dolů, dole čeká item (OII)
POUŽITÍ:
1. Zrezlá pyramida, k posunutí žebříku napravo dolů a získání přístupu do základy rootu (OOI)
2. Zrezlá pyramida, k sestavení posunovače žebříku nalevo od portálu - je potřeba 2x malý a 1x velký, pomocí teleportačních hlav psů tím dostanete přístup k "Portal Charge" (OOI)

Cog Wheel (malý)
ZISK:
1. Root základna, ve vaně (OOI)
2. Bílé doky, kapsle, nad kapslí (IOI)
POUŽITÍ: Zrezlá pyramida, k sestavení posunovače žebříku nalevo od portálu - je potřeba 2x malý a 1x velký, pomocí teleportačních hlav psů tím dostanete přístup k "Portal Charge" (OOI)

Plasma Charge
ZISK:
1. Shiva, uvnitř hlavní kopule Shivy, zelená tečka na levé části kopule, splývá s pozadím (OII)
2. Útesy okraje, levá mřížová šachta (IIO)
3. Útesy okraje, pravá šachta, nahoře, schovaný v komoře pro subboty (IIO)
POUŽITÍ: Útesy okraje, obranné systémy, je potřeba umístit všechny tři na stojan a vypnou tím laserové mříže, tím získáte přístup k vypínání a zapínání Shivy (IIO)

Karma Fuse
ZISK:
1. Skladiště 32/1 (IOO)
2. Skladiště 33/1 (IOO)
3. Skladiště 33/2 (IOO)
4. Skladiště 33/4 (IOO)
POUŽITÍ: Skladiště 32/1, k vyřešení puzzlu a získání "Loop Stabiliser" (IOO)

Loop Stabiliser
ZISK:
1. Skladiště 33/1 (IOO)
2. Skladiště 33/3, po vyřešení jednoduchého puzzlu (IOO)
3. Skladiště 33/4, po vyřešení jednoduchého puzzlu, pozn. po vyřešení si musíte okýnko s odměnou otevřít sami (IOO)
4. Skladiště 32/1, vyřešení puzzlu pomocí získání čtyř kusů "Karma Fuse" (IOO)
POUŽITÍ: Skladiště 33/2, ke zprovoznění portálu do hlavní smyčky (IOO)

Long Stick
ZISK: Skladiště 33/4 (IOO)
POUŽITÍ: Dá se zkombinovat s "Metal Spring" a vytvoří se vám "Long Stick With Metal Spring"

Triple A Battery
ZISK: Studovna, levý vchod, pod schodama, mezi nepořádkem (IIO)
POUŽITÍ: Pokud chcete znát využití, přejděte v článku do sekce pro sekrety

Meditation Glyph
ZISK: Chrám meditace, zavřený v místnosti bez vchodu, je třeba použít "Light Sphere" k jeho získání (III)
POUŽITÍ: Chrám meditace, ke zprovoznění portálu do hrobky (III)

Portal Stabiliser
ZISK:
1. Hrobka, v místnosti na půli schodů se dá vyměnit za "Coil" (III)
2. Zimní palác, první vchod z leva, potřeba zpřístupnit sféru pomocí "Data Tape", v lokaci fialový břeh (OII)
3. Je potřeba najít dva "Stone Grape", použít je na pilíři s býkem v lokaci fialový břeh a item vyzvednout ve studovně (IIO).
POUŽITÍ: Andělské ruiny, zamiřte doprava a sejděte po laťkách dolů, narazíte tam na další portál, do kterého tyto itemy doplňte, získáte tím přístup do vykopávek majáku, je k tomu ale potřeba ještě "Portal Charge" (OOO)

Blockade Removal Tool
ZISK: Útesy okraje, levá mřížová šachta, za karma mřížemi (IIO)
POUŽITÍ: Útesy okraje, pravá mřížová šachta, k odblokování otočného žebříku (IIO)

Karma Vial
ZISK: Útesy okraje, pravá šachta, dole a nalevo (IIO)
POUŽITÍ: Zrezlá pyramida, vlevo a dolů od portálu, ke zprovoznění generátoru itemů, získáte tím "Stone Grape" (OOI)

Hatch Valve
ZISK: Útesy okraje, pravá šachta, dole a napravo (IIO)
POUŽITÍ: Útesy okraje, k otevření obranných systémů, 4x napravo a nahoru od karma portálu (IIO)

Stone Grape
ZISK:
1. Zrezlá pyramida, použití "Karma Vial" vlevo dole v pyramidě k vygenerování toho itemu (OOI)
2. Zimní palác, rozbitý oranžový stroj uprostřed, item je na něm (OII)
POUŽITÍ: Fialový břeh, doplnit kamínky do pilíře s býkem, nalevo od portálu, ve studovně se díky tomu otevře "Portal Stabiliser" (IOI)

Root Path Finder
ZISK: Bílé doky, lví sekce, u lva nalevo (IOI)
POUŽITÍ: Root základna, v místnosti zasypané červeným pískem, použít do otvoru, který vypadá jako rozhlas, potřeba k získání "Data Tape" (OOI)

Insulator Cap
ZISK: Bílé doky, kapsle, část napravo, za poklopem (IOI)
POUŽITÍ: Shiva, potřeba použít do menší sféry u potrubí vedle Shivy, odblokuje zábrany v potrubí a umožní teleportaci do zimního paláce a k druhému velkému "Cog Wheel" (OII)

Data Tape
ZISK: Root základna, v místnosti zasypané pískem, po použití "Insulator Cap" (OOI)
POUŽITÍ: Fialový břeh, o patro výš nad portálem vložit do sférického počítače, získáte tím přístup k "Portal Stabiliser" v zimním paláci (IOI)

Telescope Tube
ZISK: Zimní palác, druhý vchod z prava (OII)
POUŽITÍ: Pokud chcete znát využití, přejděte v článku do sekce pro sekrety

Telescope Head
ZISK: Zimní palác, první vchod z leva (OII)
POUŽITÍ: Pokud chcete znát využití, přejděte v článku do sekce pro sekrety

Skull
ZISK: Zimní palác, třetí vchod zprava, leží na zemi (OII)
POUŽITÍ: Studovna, pravý vchod, přes dlouhou chodbu, u studovny s lebky nalevo, item umístěte pod lupu, koukněte se přes ní a získáte "Explorer's Chip" (IIO)

Portal Charge
ZISK: Zrezlá pyramida, je potřeba získat tři "Cog Wheel" jeden velký a dva malý, vyrobit posouvač žebříků a pomocí teleportačních hlav psů se k itemu dostat (OOI)
POUŽITÍ: Andělské ruiny, zamiřte doprava a sejděte po laťkách dolů, narazíte tam na další portál, získáte tím přístup do vykopávek majáku, jsou k tomu ale potřeba ještě tři kusy "Portal Stabiliser" (OOO)

Fork
ZISK: Vykopávky majáku, pravá část komplexu, doplňte runy podle obrázků z itemu "Pictures", v každém políčku jsou runy jiné, takže nemusíte zjišťovat pořadí, poté se přemístěte do chrámu meditace, kde v levé dolní části komplexu je stejný stroj jako ve vykopávkách, pokud jste runy zadaly správně, měli byste item mít otevřený (OOO)
POUŽITÍ: V pravé části vykopávek použijte item jako vodič mezi chybějícími dráty, pak se vraťte do levé části a u stroje, který v sub2 udával hodnotu C zmáčkněte páčku, získáte tím přístup k automatu a tak i k jeho útrobám a ke sklepení ze sub1 (OOO)

Unlock Lever
ZISK:
1. Sklepení, rudá část, napravo od kola na dílky (OOO)
2. Sklepení, rudá část, položení "Stone Weight" jako závaží do objektu v levé dolní části (OOO)
3. Sklepení, rudá část, otočení kola v levé části správně ke kolu v pravé části, item se potom bude nalézat v pravé dolní části (OOO)
4. Sklepení, rudá část, zmáčknutí dvou páček a otevření skříňky s itemem (OOO)
POUŽITÍ: Sklepení, rudá část, napravo dole, umístit všechny čtyři pro otevření karma portálu do klasické části sklepní sekce (OOO)

Stone Weight
ZISK: Sklepení, rudá část, vedle čalouněného pultu (OOO)
POUŽITÍ: Sklepení, rudá část, k získání další "Unlock Lever" (OOO)

Fuse (sub1)
ZISK: Sklepení, klasická část, všechny čtyři z modrého obdelníku (OOO)
POUŽITÍ:
Pozn. Stroj pro umístění vypadá jako kovový pilíř s anténkou
1. Útesy okraje, šachta nalevo, úplně nahoře vpravo - umístit (IIO)
2. Studovna, pravý vchod, přes dlouhou chodbu, u studovny s lebky napravo a umístit (IIO)
3. Skladiště 33/3 - umístit (IOO)
4. Chrám meditace, vlevo dole - umístit (III)
5. Andělské ruiny, dvakrát doleva - "Empty Karma Stabiliser" (OOO)

Stone Cube
ZISK: Sklepení, klasická část, všechny čtyři z místnosti, kde dřív byly zvony (OOO)
POUŽITÍ: Pokud chcete znát využití, přejděte v článku do sekce pro sekrety

Valve
ZISK: Sklepení, klasická část, původní pozice ze sub1 (OOO)
POUŽITÍ: Hlavní smyčka, umístění itemu tam kam chybí a vyřešení puzzlu, získáte "Plasma Coil" (IOO)

Pearl
ZISK: Sklepení, klasická část, obě dvě z původní pozice sub1 (OOO)
POUŽITÍ: Pokud chcete znát využití, přejděte v článku do sekce pro sekrety

Spoon
ZISK: Sklepení, klasická část, napravo u rozbitého transformátoru (OOO)
POUŽITÍ: Pokud chcete znát využití, přejděte v článku do sekce pro sekrety

Explorer's Chip
ZISK: Studovna, umístění itemu "Skull" pod lupu a pohled skrz lupu (IIO)
POUŽITÍ: Laboratoř, interiér, u mříží posunout popelník a item na něj umístit, potom zkontrolovat identitu, pustí vás k nabíječce pro "Empty Karma Stabiliser" (OIO)

Plasma Coil
ZISK:
1. Hlavní smyčka, použití "Valve" a vyřešení puzzlu (IOO)
2. Zimní palác, zničená část napravo, použít nabitý "Karma Stabiliser", opravý se celý soubor pilířů a dostanete přístup ke karma portálu, za kterým se skrývá tento item (OII)
POUŽITÍ: Po otevření brány pomocí "Tile A, B, C, D" jste se dostanete ke stroji, kam tyto itemy patří a budete moci pokračovat k vrcholu majáku (OOO)

Empty Karma Stabiliser
ZISK: Andělské ruiny, pomocí rozmístění čtyř itemů "Fuse" do anténkovitých pilířů, v andělské lokaci je výstupní (OOO)
VYUŽITÍ: Laboratoř, interiér, za mřížemi, nabít z itemu se stane nabitý "Karma Stabiliser" (OIO)

Karma Stabiliser
ZISK: Laboratoř, interiér, za mřížemi, nabití "Empty Karma Stabiliser" (OIO)

Tile A, B, C, D
ZISK
a: Doky severní zahrady, použitím "Karma Stabiliser" opravit, kousek od budovy, vytvoří se portál (OOO)
b: Vykopávky majáku, útroby automatu, pravý/levý (lze obojí) okraj opravit, vytvoří se karla portál (OOO)
c: Andělské ruiny, použití "Karma Stabiliser" na pravé rozpadající se straně, vytvoří se karma portál (OOO)
d: Pomocí "Force Field Plasma Canister" vytvořte světelný most, na jehož konci požijte "Karma Stabiliser", získáte portál a za ním i item (IIO)
POUŽITÍ: Budova u doků, pomocí "Karma Stabiliser" opravte nikam nevedoucí schodiště, otevře se vám nová lokace, kde budete mít přímo otvory pro tyto itemy, které vám potom odemknou teleportační bránu (OOO)

Metal Spring
ZISK: Pomocí "Force Field Plasma Canister" vytvořte světelný most, na jehož konci požijte "Karma Stabiliser", získáte portál a za ním i item, který je dobře schovaný (IIO)
POUŽITÍ: Dá se zkombinovat s "Long Stick" a vytvoří se vám "Long Stick With Metal Spring"

Long Stick With Metal Spring
ZISK: Kombinace itemů "Long Stick" a "Metal Spring"
POUŽITÍ: Pokud chcete znát využití, přejděte v článku do sekce pro sekrety

ID Card
ZISK: Vrchol majáku, nalevo (OOO)
POUŽITÍ: Kapitánova loď, k otevření vrchní části lodi (OOO)

Fuse
ZISK: Vrchol majáku, nalevo (OOO)
POUŽITÍ: Útesy okraje, mezi portálem a výchozem do systémů se nacházejí dvě věžě, z čehož jedna je prázdná, použijte do ní tento item a uvolní se věž druhá s itemem "Portable Light Crown Converter" (IIO)

Portable Light Crown
ZISK: Kapitánova loď, na vrcholu, přístup díky "ID Card" (OOO)
POUŽITÍ: Vrchol majáku, k finálnímu útěku (OOO)

Portable Light Crown Converter
ZISK: Útesy okraje, na věžích směněno s "Fuse" (IIO)
POUŽITÍ: Vrchol majáku, k finálnímu útěku (OOO)


Secrety

Zde přikládám návod k nalezení secretů, pokud si je chcete najít sami vše pod tímto textem už nečtěte.

Kuličky
  1. Hrobka, dvakrát napravo od karma portálu leží secret v červeném písku (III)
  2. Zimní palác, třetí vchod z prava, použijte "Telescope Head", "Telescope Tube" a vytvořte si vlastní teleskop, ze kterého vypadne secret (OII)
  3. Sklepení, rudá sekce, položte item "Spoon" na čalouněný pult, otevře se vám secret (OOO)
  4. Skladiště 32/1, v jedné z místností, která je schovaná v této smyčce je napravo za lampou secret (IOO)
  5. Hlavní smyčka, musíte najít místost s displayem ze čtverečků a použít tam čtyři "Stone Cube", v jiné místosti téže smyčky se vám otevře secret (IOO)
  6. Studovna, sklepní vchod, dveře nalevo, před vámi je rádio a kolem něj spousta knížek, do prázdné skulinky v rádiu proto dejte "Pearl", otevře se Vám secret (IIO)
  7. Studovna, místo do sklepa běžte nahoru a rozpadlou stěnu zde opravte pomocí "Karma Stabiliser", pod lampou vznikne skulinka se secretem (IIO)
  8. Vykopávky majáku, pravá strana komplexu, před vámi je něco,c o připomíná rádio, do prázdné skulinky v rádiu proto dejte "Pearl", otevře se Vám secret (OOO)
  9. Andělské ruiny, použijte "Long Stick With Metal Spring" v místnosti nad sochou sv. Kryštofa, k vytažení secretu z dlouhého úzkého kanálku (OOO)
  10. Vraťte se tam, kde hra začala a běžte doleva, pomocí "Karma Stabiliser" opravte karma portál a seberte secret ze spirály (OOO)
Místnost

V kapitánově lodi nalevo od místa kde jste použili ID kartu použijte "Triple A Battery", to Vám otevře místnost pro sekrety v bezpečnostních systémech u ústesů okraje, to jest portálem IIO přes studovnu, do sklepa studovny, kde je portál k útesům.

Poznámky v secret místnosti: Samota, Sunshine Bunnygirl, Návrat, Vše je skutečné, Děkovná poznámka

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Blog byl napaden!

Sub-Portál: Forum

Návod na Submachine 10

Archiv

Zobrazit více