Lednové otázky a odpovědi ohledně Submachine


Ve čtvrtek Skutnik vydal seznam padesáti otázek a odpovědí týkajících se Submachine. Nechtělo se mi to celé překládat, ale nakonec jsem se odhodlal a byla to docela práce. V podstatě Skutnik odpovídá jen na nějaké dovysvětlující otázky ohledně fungování universa Submachine, hlavně je to vrstvách. Za vším jsou vrstvy. Má dva měsíce? Je to jen jiná vrstva, jiná realita! A takhle si to prosím Skutnik zjednodušuje. Ale je pravda, že na takový Q&A jsme ještě v dobách Submachine 7 nebo 8 vřele čekali. Koho by to pořád zajímalo, tak prosím, dalo to práci, tak to doufám k něčemu bude :D.1. Na konci Submachine 10 a Submachine Universe hráč skončí na poušti. Jaký význam má tohle místo pro lidi jako je Murtaugh a Elizabeth a kde je umístěno s ohledem ke zbytku Submachine? Je to cizí planeta, jak se zdá, nebo je to alternativní Země?

Ta poušť je umístěna na zemi, je to jen další vrstva reality, protože se tyto vrstvy rozprostírají po celém vesmíru, takhle můžete získat planetu umístěnou v různých odlišných vrstvách, která má v každé vrstvě jiné charakteristiky, jako je třeba atmosféra nebo počet měsíců. To vysvětluje ten zelený odstín a dva měsíce.

2. Kde přesně je umístěný okraj (edge)? Je to stěna mezi jádrem (core) a vnějším rámcem (outer rim) nebo obklopuje vnější rámec? Nebo platí obojí a my cestujeme do vnější části, abychom vypnuli obranu vnitřku? Jak lze vysvětlit mapu zalidnění v Submachine 6?

Okraj se vyvíjel s expanzí subnetu. Prvně byl vytvořen jako opatření obrany pro jádro, ale pak se rozšířil tak, aby zabíral více místa, vzhledem k rozšiřujícím se tendencím subnetu. Ano, cestujeme mezi různými částmi a okruhy obrany. Mapa zalidnění byla vytvořena umělou inteligencí.

3. Co obranný systém vlastně dělá a co ochraňuje? Co jsou věže (turrets) a kde jsou umístěny? Řídí subboty? Chrání jádro nebo jsou na vnějším okraji? Je obrana vypnutá nebo zapnutá?

Účel obranných systémů je ochránit jádro od kolize s hroutícími se částmi vnějšího rámce. Neřídí subboty. Obrana je umístěna směrem ven, proti "nepřátelům". Tím nepřítelem jsou ostatní, špatně se rozvíjející části subnetu.

4. Pokud je maják (lighthouse) částí jádra a základny (root) je část vnějšího rámce, jak mohou být propjeny fyzicky (jak jsme viděli v Submachine 5)?

Hranice mezi jádrem a základnou neodráží fyzickou formu těchto lokací.

5. Jaká je skutečná dispozice majáku? Je ten nákres ze Submachine 1 správný? Pokud ano, proč jsme nemohli vidět vstupní dveře, ani okno třetího podlaží v Submachine 2?

Nákres není správný, pokud jde o dispozici skutečného majáku ze Submachine 2. Ten nákres může být z jiné vrstvy.

6. Struktury viděné na konci Submachine Universe implikují že hráč neodešel skrze ně, protože nejsou v jeho domovské vrstvě?

Ty jsou z (hráčovy) domovské vrstvy, stejně jako observatoř, skrz kterou jsme odešli. To byla jen čirá náhoda že jsem odešli skrz observatoř a ne přes jeden z těch vysílačů.

7. Kde je ten Kent, o kterém pořád slýcháme? V Anglií, Connecticutu nebo v nějakém původním místě kánonu Submachine?

Kent není vázán na naše zeměpisné uspořádání. Alespoň ne na naší vrstvu, kterou my, lidé, právě obsazujeme.

8. Jaktože všechny vrstvy mají prázdné černé pozadí, zatímco v Submachine 8 vidíme i jiná pozadí s jiným nebem?

Každá vrstva je jiná a představuje jedinečné vlastnosti, v každé je třeba jiný rozptyl světla.

9. Je hvězdnaté pozadí v druhé vrstvě Submachine 8 falešné nebo je Submachine tak moc velké, že v sobě může hostit celé hvězdy?

Není falešné. Nicméně, není řečeno, že je to nebe s hvězdami. Prázdnota může vypadat různě, v různých vrstvách.

10. Existují výpočty ohledně velikosti základny (root)? Řekněme, že základna obsahuje přibližně 1413 místností s 157 transportními lokacemi, které jsou malou části všech 11 818 transportních lokací?

Nemám tušení jak je základna velká. Jinými slovy, nikdy jsem o tom nepřemýšlel. V jednu chvíli vidím jen část příběhu, nemůžu vidět celek. A ani nevím jestli nějaký je. Mohlo by to být správně, je těžké to s určitostí říct.

11. Jaký je význam sochy viděné z lokace 314 a proč je tak podobná soše z lokace 452?

Socha ve 314 je bůh matematiky, přesněji bůh Pí. Je podobná soše ve 452, protože oba tyto bohy vytvořila stejná kultura.

12. Jsou v subnetu lokace, který nemůže navštívit ani Murtaugh pomocí své paže? Pokud ano, proč? Jsou to specifické lokace nebo jde o skupinu? Mohl by se do nich dostat někdo jiný?

Ne, může se dostat na libovolné místo dle vlastní vůle. Vysvětluji to o něco níž, kde se mluví o tvorbě karma portálů.

13. Je lokace 672 příkladem Submachine ve výstavbě?

Ne, je to ukázka entropie v Submachine.

14. Kopíruje Submachine mimozemské konstrukce?

Ne, mimozemšťané nepřišli do kontaktu s ničím v této vrstvě a realitě.

15. Má Submachine nějakou vnější schránku, jako ve filmu Kostka nebo je nekonečné? Pokud má, tak co to je?

Ne, Submachine nemá vnější schránku. Rozptyluje se jako vesmír.

16. Proč vůbec subnet existuje? Kde se vzala první lokace a co ji vytvořilo nebo absorbovalo? Kde je? Je ve vesmíru nebo má vlastní vesmír? Pokud první lokace subnetu nebyla nezbytně postavena lidmi, tak co potom bylo odpovědné za začátek toho všeho? Jaký byl úmysl toho, mít pár místností ovládané počítačem v prázdném prostoru?

Submachine bylo postaveno lidmi. Subnet začal růst díky singularitě.

17. Kdy byla vytvořena laboratoř (lab) a za jakým účelem? Byla součást pokusu k pochopení kolapsu a rychlé expanze? Pokud ne, k čemu byla a kdo ji řídil?

Laboratoř byla vytvořena za účelem pochopení nekontrolovatelné expanze subnetu. Na svém počátku nebyla vytvořena ani řízena Murtaughem.

18. Jaký účel má základna (root) v příběhové linií Submachine? Na co sloužila, komu a jak dlouho? Proč zde byla sledovací místnost - je tohle místo stále používané? Ve zkratce, co je tak výjimečného na základně, krom toho, že šlo o první lidmi vytvořený Submachine?

Základna byla první postavený Submachine. Bylo to "pískoviště" pro tvorbu dalších Submachine lokací. Proto ta sledovací místnost. To místo je teď opuštěné.

19. Na co a kdy byly používané sedmivrstvé kulky? Byla zde války mezi následovníky Murtaugha a těmi, kdo mu vzdorovali? Snažili se pak Murtaugha zabít? Jak to Murtaugha postihlo? A jak to ovlivnilo subnet?

Sedmivrstvé kulky zabraňují vyhýbání se kulkám, pomocí změny vrstvy. Taková kulka je přítomna ve všech vrstvách naráz. Jednovrstvé kulce se vyhnete přesunutím se do jiné vrstvy, se sedmivrstvými kulkami si tím nepomůžete. Ne, mezi frakcemi nebylo nic jako válka, pouze menší ozbrojené konflikty. Pak se lidé snažili Murtaugha zabít, tím přišel o život v jedné vrstvě. Stal se nestálou bytostí. Na subnet to nemělo žádný přímý dopad.

20. Jaká je hrubá časová linie "Sub-ér" (Sub-Eras) a dynastií? Kdy došlo k té "singularitě"?

Na časových liniích v tomto případě moc nezáleží, když je tu možnost cestování časem. K singularitě došlo, když Shiva získala vědomí. Jestli chcete, abych prozradil celou historií universa Submachine, tak to neudělám. Nabízím jen malá okýnka do konkrétních momentů historie.

21. Co je zápletka Submachine 9?
a) Mur a Liz cestují do minulosti a jsou uctíváni, ale brzy zemřou a jsou řádně pohřbeni
b) Mur a Liz prochází normálně časem a poté normálně umírají

Oni se vratí v čase a jsou oživěni ale nezemřou brzy. Žijí poté ještě chvíli, poté co zahajíli éru jejich života kdy cestují časem.

22. Které specifické momenty ve hře, jsou ty ve kterých hráč cestoval časem? A přibližně kolik let nebo dekád jsme cestovali dopředu či zpět časem?

To je na hráči, aby to zjistil, neprozrazuju "gameplay" Submachine.

23. Co přesně se stalo v době mezi Submachine 4 a 5? Hráč se vzbudil v posteli, na začátku Submachine 5, s jídlem a kávou. Nebyly zde žádné náznaky toho, že by se hráč nedávno teleportoval, jak se sem tedy dostal?

Myslím, že subbot hráče zavedl do obývací komory. Nicméně jsme to udělali z vlastní vůle a zcela vědomě. V žádném případě to není nijak více relevantní.

24. Kdy byla vydána první hra?

Specifická data nemají v příběhu žádný význam.

25. Jak přesně někdo rozhodne, kde se transportovat, aby našel nové karma portály nebo XYZ lokace? Spousta XYZ lokací jsou kompletně uzavřené struktury takže to znamená že portály byly už uvnitř? Ale jak byli průzkumníci schopni je navštívit bez předchozího reverzního inženýrství? A jak Mur hledá nové lokace, aby je změnil na karma lokace? To je namíří ruku libovolným směrem a čeká dokud nenarazí na pevný materiál?

To nemůžeš. To se prostě stane, že najdeš novou. To je myšlenka slepého skákání. Ano, portály jsou již uvnitř uzavřených, zhroucených nebo opuštěných lokací. Reverzní inženýrství zahrnuje jen subnetem sebevytvořené transportéry (jednoramené), pro přenos lidí, ne transportéry co vytvořil průzkumný tým (dvojramené). Murtaugh hledá nové lokace pomocí echolokace, ale místo zvuku používá karmické stopy pevných materiálů. Cití nové lokace.

26. Jaké jsou specifické momenty hry, ve kterých hráč změní vrstvu a ve které vrstvě kdy skončíme?

To je na hráči, aby to zjistil. Nejsem tady ten, kdo by diktoval váš "herní tok".

27. Jak karma portály interagují s vrstvami "dimenzí" (Za předpokladu že vrstvy a dimenze jsou správně popsány a vysvětleny)? Co znamená mít "mezidimenzionální karmický proud"?

Protnou vlákna vrstvy, aby mohli do jiné vrstvy. Mám namysly červí díru. Ty ignorují pevnou látku v současné vrstvě a zaměří se na podobnou anomálii v jiné vrstvě. Dvě anomálie zkombinované do červí díry propojují dvě vrstvy.

28. Jsou ve hrách případy, kdy se "vrstva" a "dimenze" nepoužívá jako synonymum? Například poznámka ze Submachine 10: "Submachine teď žije v pěti dimezích.".

Ne, vrstvy a dimenze jsou dva různé způsoby jak popsat tu samou věc.

29. Jsou vrstvy a podvrstvy opravdu seřazeny v kontinuu podobnému číselné řadě, jak navrhuje poznámka ze Submachine 10? Jde o to, jestli zde je podvrstva 1,5 mezi 1 a 2, podvrstva 1,25 mezi 1 a 1,5 a tak?

Ano, ale je to jen záležitost názvosloví, tyhle vrstvy opravdu nemají žádný název, který by jim byl připojen. My jsme byli ti, co je pojmenovali, ve snaze pochopit fungování vícevrstvého universa.

30. Je zde něco za sedmou vrstvou? Vrací se struktury do první vrstvy, něco jako ručičky na hodinách nebo je to něco jako je smyčka? Nebo zde prostě už není nic?

Především je tu osmá vrstva, vrstva světla. Po ní se smyčka vrstev vrací zpět. Po ruce je tu větší otázka. Pokud skočíte ze sedmé vrstvy do osmé a pak skočíte stejným směrem a přistanete v první vrstvě, znamená to, že byla vytvořena další první vrstva nebo skončíte ve stejné vrstvě, ve které jste začali svou cestu? Myslím, že to druhé je pravda.

31. Co odlišuje všech hlavních sedm vrstev od ostatních podvrstev?

Pravděpodobně ne mnoho. Odlišují se uměle přítomností lidí a počtem karma portálů, které je propojují. Přemýšlejte o hlavních vrstvách jako o dálnicích a o těch vedlejších jako o vedlejších silnicích. Závisí to na "provozu" karmy.

32. Pokud jsou v osmé dimenzi všechny atomy zmraženy v čase, jak se hráč mohl pohybovat?

V osmé vrstvě, všechny původní atomy jsou zmraženy v čase. Proto, když do ní skočíte, vidíte v podstatě to, co byste viděli po překročení horizontu událostí černé díry. S výjimkou toho, že když se pohybujete, vytvoříte třetí, tudíž světlo.

33. Kdo vymyslel plán a byly vrstvy vytvořeny někým nebo něčím zvláštním? Pokud ano, jak? Pokud ne, znamená to, že je to jen něco, co jsme objevili a je to svázané s tímto fiktivním universem, což prostě musíme příjmout?

Plán byl vytvořen těmi stejnými lidmi jako lokace, které se v plánu (the plan) objevili. Architekti první éry. Vrstvy nebyly vytvořeny nikým, stejně tak jako vesmír nikdo netvoří. Byli zvyklí vytvářen multidimenzionální architekturu.

34. Jaký rozdíl mezi zelenou, bílou a modrou karmickou energií?

Rozdílem je rozsah a šířka pásma toku karmy v karmickém "provozu". Jsou přirozeně vzájemně kompatibilní. Když dvě různé barvy jsou zkombinovány v karmické cestě, tato cesta získá vlastnosti karma portálu nižší úrovně.

35. Má barva karma portálů nějaký význam? A co třeba velikost (jak jsme viděli třeba v Submachine 7)?

Co se týče barvy, koukněte se na předchozí odpověď. Velikost nehraje roli. Stejně skončíte v malé červí díře, s dimenzemi se tu zachází jinak.

36. Jaký byl účel hráčovi cesty? Můžete popsat cestu hráče vlastními slovy a jak dlouho trvala? Jsme studentem, který je na prohlídce musea nebo co? Jak dlouho po událostech v poznámkách je hráč situován? Jsou to měsíce? Roky? Staletí? Milénia?

Účel je 37. Hráč je tím, kterým chcete, aby byl. Je to tak trochu role-playingový element Submachine. Ta osoba může být třeba jenom další ozubené kolo ve stroji. Jen další průzkumník obrovské sítě Submachine nebo spasitel světa a všech struktur v něm. To záleží opravdu jen na vás.

37. Kdo byly ti neidentifikovaní lidé, kteří zanechávali poznámky v Submachine 8, 9 a 10 a jak tyhle poznámky vznikly? Jaktože jsou v poznámkách dialogy, když by se mělo jednat o zápisky? Jaký význam v příběhu mají tihle mluvčí a tyhle poznámky?

Byli to mniši, studující starobylé svitky o událostech z dob druhé a třetí éry.

38. V Submachine 10 vidíme něco, o čem se domníváme, že jsou neaktivní subboti, kteří leží všude okolo. Jsou to opravdu subboti a pokud ne, co teda jsou? Proč tu jsou, kdo je používal a na co?

Ano, to byli subboti. Subboti jsou jako bílé krvinky v našem těle.

39. V Submachine 10 jsme viděli hodně lebek, ale žádnou kostru. Kam se poděly všechny ty kostry a hlavně kde průzkumníci získali tolik lebek?

Hledali jsme čip, pamatujete? Stačila nám na to hlava. Zbytky těl jsou někde jinde.

40. Utočí subboti na lidi? Pokud ne na co odkazovala poznámka v lokaci 613? Jak a proč tohle dělají?

Subboti nejsou nepřátelští. Jsou udržbáři struktury. Jak bylo řečeno dříve, mohli vám pomoci při přechodu mezi Submachine 4 a Submachine 5.

41. Má Einstein schopnosti nebo to byla jen iluze způsobená Murtaughovým nekontrolovaným uživáním karmy v majáku?

Ano, Einstein má karmické schopnosti, stejně jako všechny kočky.

42. Jakého etnika je Elizabeth?

Je indického původu, ale zároveň je jihoameričanka. Myslím tak na oblast naší Venezuely.

43. Je subnet či jeho části pod kontrolou Shivy nebo někajého jiného AI? Je toto součástí Submachine nebo Shiva převzala kontrolu?

Shiva nemá kontrolu. Shiva byl jiskra, která vytvořila vědomí uvnitř struktury. Poznámka bokem: ne, universum Submachine není vědomé, ale obsahuje vědomou umělou bytost.

44. Proč pryskyřice vytéká a pohřbívá různé části Submachine?

Jedná se o stejný proces který vedl k pohřbení majáku v písku. Vrstvy které jsou posunuty o určitý úhel můžou vytvořit výtok z jedné vrstvy do druhé. Tenhle výtok může být způsobený karma portálem nebo přirozeným protnutím dvou vrstev.

45. Jaký vliv má AI z poznámek v Submachine 8 na cokoliv v Subnetu? Je toto AI Shiva? Je AI zodpovědné za stvoření subnetu? Co je odpovědí na "Proč jsme?" a jsou někde její pozůstatky?

Ano, AI zmíněné v submachine 8 je Shiva. Je zodpovědné za to, že se stalo singularitou. A to způsobilo růst subnetu. Na otázku "Proč jsme?" nemám žádnou odpověď ani nikdo v Submachine. Ta odpoveď byla známa Shivě, ale jen na zlomek sekundy po singularitě.

46. Je možné, že například, lokace stará tisíce let neexistovala 3 dny nazpět? Jinýmy slovy, něco je staré, protože to bylo vytvořeno staré.

Ani ne. Některé lokace jsou tvořeny, aby vypadaly staře, ale ve skutečnosti nejsou tak staré. Tyto lokace jsou jsou více rekonstrukcí starších lokací. Mohou připomínat struktury, které existovaly předtím, jejichž originály již neexistují nebo mohou být naprosto originální.

47. Skutečně lidé žili v subnetu nebo mohli odejít, aby žili na své "domovské planetě" nebo něco podobného.

Ano, lidé zde žili a mohli kdykoliv odejít, pokud chtěli. Věci se zkomplikovaly po singularitě a zrodu spontáního růstu sítě.

48. Řekl jste už docela dávno, že lokace Submachine jsou buď "adaptací" starších lokací nebo "vytvořené od nuly". Řekl by jste, že některou z metod Submachine preferuje? Pokud to preferuje tvorbu více formulaických věcí, tak to by vysvětlovalo všechny lokace podobné sklepu, ale na druhou stranu je zde také velká spousta naprosto unikátních lokací.

Submachine nemá preference, ani oblibu v nějakém typu lokací. Tvorba je náhodná a možná je limitována zákony fyziky, které, jak víme, jsou v Submachine docela vratké. Nezapomeňte, síť NEMÁ vědomí. Je zde jen náhoda.

49. Může někdo ovlivňovat tvorbu lokací? Jako zasazení semínka nebo věšení rámu.

Ano. I přes spontání růst sítě lidem není znemožněno zasahovat do procesu výstavby. Lidé jsou stále schopni tvorby plánu (the plan). Je to možné.

50. Jak se hráč ocitl v Submachine?

Ach, zpátky na začátek. Jaké vhodné zakočění těchto otázek a odpovědí... Pokud jste se pročetli až sem, hele, karma sušenka! Na začátku první hry je hráč přenesen do srdce subnetu skrz karma portál z vnějšku struktury.

Otázky a odpovědi 6, 10, 21, 25, 27, 40 až 50 přeložil Inirdin, zbytek přeložil Oqapo.

Komentáře

Ja píše…
Díky za pěkný překlad.
Oqapo píše…
[1]: Já děkuju za reakci, dalo to docela práci, tak to potěší
Richard píše…
Úžasný blog, skvělá činnost. Jen tak dál. Možná si zařídím i účet na Twitchi a někdy se sejdeme i s Tomášem zase u streamu :).
Oqapo píše…
[3]: Chvilku mi trvalo, než mi došlo, že seš ten Richard z Mateuszova youtubového streamu. Já teď moc nemám čas ty jeho streamy sledovat a hlavně jak jsou na twitchi, tak mě úplně míjí, protože na twitch chodím minimálně. Ale jestli máš Discord, můžeš se k nám připojit do komunity: https://discordapp.com/invite/PgYAgEr

Populární příspěvky z tohoto blogu

Blog byl napaden!

Sub-Portál: Forum

Návod na Submachine 10

Archiv

Zobrazit více